Zwembad Scharlakenhof Haren maakt doorstart; Prenger voorspelt financiële ramp

HAREN – Na een lange – en volgens de oppositie onnodige – discussie heeft de gemeenteraad van Haren besloten dat het zwembad Scharlakenhof een doorstart maakt. Raadslid Mariska Sloot las het nummer van de Kamer van Koophandel van de nieuwe zwembadstichting op. Die bestaat dus inmiddels en kan aan het werk.

De gemeenteraad stemde unaniem voor de doorstart.

Aanleiding voor het college om nogmaals over de zwembadkwestie te praten was een ambtelijk advies. Daaruit blijkt dat de gemeente Haren een extra weerstandsvermogen van 500.000 euro moet opbouwen om de risico’s van het zwembad te kunnen opvangen. Dat bedrag moet worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2013.

Wethouder Sieling werpt de beschuldiging verre van zich als zou het college geen daadkracht zou hebben. “We hoeven geen daadkracht te hebben. We hebben de feiten op een rijtje gezet en u neemt de beslissing.”

Nu kan de Head of Terms Agreement getekend worden, de overeenkomst op hoofdlijnen tussen de gemeente en de zwembadstichting. Daarmee kan de stichting aan de slag.

Sieling wil nog een aantal plannen van de zwembadstichting zien voordat hij tekent: “Wij wachten nog op het asbestsaneringsplan en het plan voor de sanering van de installaties. Pas als die plannen er zijn wil het college overgaan tot ondertekening van het Hoofdlijnenplan voor de doorstart. De vertraging komt dus niet van de kant van het college.”

Risico’s: Haren artikel 12 gemeente?

De raad heeft de nodige bedenkingen bij de plannen voor de doorstart, die niet zonder risico’s is, maar heeft vertrouwen in de vrijwilligers die zich voor de doorstart inzetten.

Opmerkelijk was een spontane uitval van raadslid Bernard Prenger (VVD) in een discussie met Mariska Sloot (GVH) en Marjan Bachman (D66).

Prenger noemt het ‘bizar’ dat er veel informatie van de zwembadstichting nog niet formeel bij het college bekend is.  Hij vindt het merkwaardig dat de beslissing in de gemeenteraad mede gebaseerd wordt op informatie die gehoord wordt in de wandelgangen, en dat bij een project met zulke grote risico’s.

Prenger voorspelt dat dit kan uitmonden in een drama dat er toe kan leiden dat de gemeente Haren een artikel 12 gemeente kan worden, of erger, kan worden opgeslokt door de stad Groningen. De VVD had gehoopt dat er nu een robuuster plan had gelegen, maar dat is volgens de VVD niet het geval. De VVD diende daarom een motie om voor 1 maart nog eens te heroverwegen. Die motie haalde het niet (alleen gesteund door VVD en CU)  en zijn eigen VVD stemde voor de doorstart, ondanks alle bedenkingen.

Een motie om het college te dwingen de hoofdlijnenovereenkomst te tekenen voor 1 februari 2013 werd alleen gesteund door CDA, GVH en D66 en haalde het niet.

Bron: Harener Weekblad
Door Marco in ’t Veldt op 28-01-13 23:43.