Werken bij Torion

Stichting Torion is een lokale welzijnsorganisatie die ondersteuning biedt aan alle inwoners van Haren die voor kortere of langere tijd belemmering ervaren in hun maatschappelijke deelname.
Met veertien beroepskrachten, tien docenten en ruim 200 vrijwilligers bestrijkt de organisatie vrijwel alle sociaal domeinen en biedt zij: informatie, advies en ondersteuning, vroegsignalering, hulpverlening, voorzieningen, casemanagement en bemoeizorg.


Op dit moment heeft Stichting Torion geen vacature