Werken bij Torion

Stichting Torion is een lokale welzijnsorganisatie voor jong en oud.
Met zes beroepskrachten, tien docenten en ongeveer 200 vrijwilligers bestrijkt de organisatie meerdere domeinen en biedt zij onder andere: personenalarmering, maatjeswerk, mentorprojecten, maatschappelijke begeleiding statushouders, activiteiten voor ouderen, steunpunt vrijwilligerswerk, etc.


Op dit moment heeft Stichting Torion geen vacature