Verkennend huisbezoek nieuw en anders

Komend najaar start Torion met Verkennend huisbezoek volgens de werkwijze van ‘Mijn positieve gezondheid’. Dit is een manier om breder naar gezondheid en welzijn te kijken.

Een medewerker van Verkennend huisbezoek komt op afspraak bij ouderen thuis en bespreekt met hen onderwerpen als wonen, sociale contacten en zingeving.

In het gesprek wordt de behoefte van zelfstandig wonende ouderen gepeild en krijgen zij informatie over diverse voorzieningen. Op deze manier kijkt de medewerker wat nodig is om bij te kunnen dragen aan de algemene tevredenheid en aan het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid. Teveel senioren zijn niet op de hoogte van bestaande voorzieningen of weten niet hoe ze er van gebruik kunnen maken. Het Verkennend huisbezoek is bedoeld om hen op weg te helpen.

De vrijwillige medewerkers die de bezoeken afleggen zijn hiervoor speciaal getraind en werken via een lijst van onderwerpen en vragen die is gebaseerd op de werkwijze van ‘Mijn positieve gezondheid’. Deelnemers worden vooraf benaderd voor een afspraak. Een medewerker komt nooit onaangekondigd.