Steunpunten

Voor vrijwilligers, ouderen, jongeren, mantelzorgers en vluchtelingen. Een vaste plek voor alle vragen, opmerkingen, problemen en initiatieven.

KANS 050 Bij KANS 050 zetten vrijwillige mentoren hun ervaring in om een jongeren tussen 14 en 23 jaar ondersteuning te bieden op allerlei leefgebieden. Mede dankzij een bijdrage van het Oranjefonds  www.oranjefonds.nl/vrienden is dit project in Haren in juni 2016 van start gegaan.

In februari 2018 is bij Stam CMO in Groningen de aftrap geweest voor de samenwerkende mentorprogramma’s in Groningen en Drenthe. En is de bijbehorende website gelanceerd. Deze is te vinden op:

https://www.mentoringnoord.nl/

Voor de (vrijwillige) mentoren van alle mentorprogramma’s waren er een lezing over het Puberbrein  en  drie zeer interessante workshops: Intercultureel werken / Dialoogtafels ‘verbinden’ en ‘stimuleren’ / Teken je gesprek.

Jongerenwerk
Hier kan iedereen terecht met vragen en opmerkingen over jongeren. Niet alleen jongeren, maar ook de ouders, verzorgers of instanties

Mantelzorgers
Wie zorgt er voor de Mantelzorger? Een vaste plek voor extra begrip, ervaring en ondersteuning.

Steunpunt Vluchtelingen
Geeft overzicht in de ingewikkelde wereld van de vluchteling. Biedt vooral houvast, duidelijkheid en zekerheid.

Steunpunt Vrijwilligers
Een verzamelpunt voor iedereen die een vrijwilliger zoekt. Of die er juist een wil worden.
Ga naar het steunpunt vrijwilligers