Dienstverlening

Dienstverlening

Torion is er voor alle inwoners van Haren, Noordlaren, Onnen en Glimmen. Maar richt zich met name op mensen die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben.
Torion biedt hen een breed pakket aan diensten en activiteiten. Deze hebben allemaal tot doel mensen versterken in hun zelfstandigheid van leven. Zodat ze mee kunnen blijven doen, erkenning krijgen en houden voor wie ze zijn en voor wat ze doen.

Torion gaat bij het bieden van steun altijd uit van de vraag wat mensen zelf kunnen. Maar als dat (even) niet meer gaat, dan kijken we wat nodig is voor een zo optimaal mogelijk leven.

.

Verankerd in de gemeenschap

Torion is diep verankerd in de gemeenschap en de maatschappij. Ze is met haar medewerkers zichtbaar in de gemeente en toegankelijk. Torion weet wat er speelt in het sociale domein van Haren. Torion is hierdoor in staat om vroegtijdig de steunvragen van inwoners te signaleren en te beantwoorden.

Voorzieningen

Torion biedt tijdelijke ondersteuning. Maar geeft ook advies en informatie over inkomen, welzijn, wonen en zorg. Zo is er naast Maatschappelijk Werk bijvoorbeeld de ‘Formulierenbrigade’ (hulp bij invullen formulieren) en het Echtscheidingsconsult. Torion heeft oog voor mantelzorgers. Biedt regie-ondersteuning en voert case management. Maar ze ontwikkelt en/of beheert ook voorzieningen waar inwoners blijvend gebruik van kunnen maken. Zoals maaltijdvoorziening, personenalarmering, telefooncirkel, etc.

Netwerken

Torion richt zich met haar dienstverlening op de inwoners van de Gemeente Haren. Maar voor het bieden van passende ondersteuning ook met veel organisaties. Naast de gemeente Haren en haar uitvoerende diensten werkt Torion samen met veel aanbieders van zorg en welzijn die lokaal opereren. Zij doet dit met zorgcentra, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, GGD, politie, buurthuizen, welzijnsketen. Naast deze professionele organisaties is het de kerntaak van Torion om samen te werken met vrijwilligersorganisaties uit Haren die steun bieden aan medeburgers.

Bemiddeling Vrijwilligerswerk

Inwoners van Haren die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk kunnen terecht bij de het Steunpunt vrijwilligerswerk Haren. Deze bemiddelt tussen organisatie en vrijwilligers.

Interesse?

Neem dan contact op met het Torion.