Stimuleren van gezondere leefstijl voor 70+ ers

small-logoBinnenkort start in de gemeente Haren een nieuw beweegproject voor senioren: SMALL. SMALL staat voor “Stimulerings Model voor eenActief Leven door middel van Leefstijlactiviteiten”. De gemeente Haren voert het project uit in de dorpskern Haren West (Tussen Rijksstraatweg en A28).

Programma
De inwoners in de leeftijd van 70 – 85 jaar zullen schriftelijk worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit nieuwe project. Vervolgens belt een medewerker van het project hen op om te peilen of er belangstelling is voor deelname.
Iedereen die zich aanmeldt, neemt onder deskundige begeleiding deel aan een fittest. Daarna volgt een beweeg- en leefstijlprogramma van acht weken. Hierin worden in groepsverband vier verschillende beweegactiviteiten aangeboden.

In het project staat het ontwikkelen van een meer actieve leefstijl centraal waarbij begeleiding op maat wordt geboden. Hierbij vinden er zowel telefonisch als ook in groepsverbandbegeleidingsgesprekken plaats. Het doel van deze begeleidingsgesprekken is het voortzetten en behouden van de nieuwe actieve leefstijl.

De projectpartners Gemeente Haren, Stichting Torion en Huis voor de Sport Groningen en de Stichting GALM beogen dat de deelnemende senioren (weer) plezier krijgen in het bewegen en daardoor in het dagelijkse leven meer gaan bewegen.

Het project is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Stichting GALM coördineert en evalueert de uitvoering van SMALL. SMALL is speciaal bedoeld voor mensen in de leeftijd van 60 jaar en ouder die onvoldoende bewegen. Het project biedt senioren de gelegenheid om samen met leeftijdsgenoten meer te gaan bewegen. Om te bereiken dat de deelnemers een meer actieve leefstijl ontwikkelen, krijgen zij persoonlijke begeleiding en wordt er gebruik gemaakt van een stappenteller.

Vragen
Hareners die in dit project geïnteresseerd zijn en graag mee willen doen maar niet tot de doelgroep horen (woonachtig buiten Haren West en ouder dan 85 of jioder dan 70) vragen wij te reageren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van Stichting Torion, Natasja Steenbergen, n.steenbergen@torion.nl, 050-5344173.