Buurtbemiddeling

Brengt bij burenoverlast mensen bij elkaar zodat ze onder begeleiding hun conflict samen op kunnen lossen.