Missie en visie

Missie

Ons werkterrein:
Torion is een welzijnsorganisatie die inwoners van Haren een breed pakket aan diensten en activiteiten aanbiedt

Ons bestaansrecht:
We sluiten aan bij de wensen en behoeften van onze klanten.  Onze dienstverlening is laagdrempelig en onafhankelijk

Onze betekenis voor belanghebbenden
Op het gebied van welzijn is Torion met haar expertise dé gesprekspartner van alle hierbij betrokkenen in Haren

Onze normen, waarden en overtuigingen:
Met de vraag van de klant als uitgangspunt zetten we ons in met respect en betrokkenheid. De kwaliteit van ons werken zit hem vooral in het contact van mens tot mens. Binnen deze relatie met onze klanten houden we rekening met de rol die naasten, zoals de kinderen, mantelzorgers, met hen hebben. Samen met alle betrokkenen werkt Torion aan het behoud van maatschappelijke deelname en autonomie over eigen leven van de klant

De opdracht waarvoor we staan:
Wij willen een krachtige organisatie zijn, die nu en in de toekomst in staat is een antwoord te geven op de vraag naar passende welzijnsdiensten. Betrokken professionals en vrijwilligers streven daarin naar het continueren, uitbreiden en innoveren van onze diensten en activiteiten

Visie

Medeburgerschap
Persoonlijke ontplooiing en welbevinden op basis waarvan onder eigen regie het leven ingericht wordt, zijn fundamentele waarden van ieder mens. De kwetsbaarheid van mensen doet daar niet aan af. We willen daarom bevorderen dat alle inwoners van Haren in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving.

Op basis van deze visie ziet Torion de navolgende opdrachten voor zich weggelegd:

  • een onafhankelijke signaleringsfunctie om tot passende dienstverlening te komen
  • een advies- en verwijsfunctie voor het realiseren van maatwerk
  • een uitvoerende en initiërende functie op het welzijnsterrein
  • het stimuleren van het behoud en uitbreiding van een zorgzame gemeenschap

Om dit te kunnen realiseren wil de organisatie:

  • een vraaggestuurd aanbod realiseren
  • de positie versterken op het snijvlak van vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg
  • het netwerk van vrijwilligers en beroepskrachten uitbouwen
  • verder groeien naar een maatschappelijke onderneming met een efficiënte schaal van organisatie.

De bronafbeelding bekijken

Download hier de meerjarenstrategie 2013 – 2016 (.PDF; ca. 120 kB)