Meldplicht datalekken

thF1Z0FSBT Onlangs is de server van Torion besmet door zogenaamde ransomware. Als gevolg daarvan zijn vele bestanden versleuteld en daardoor niet meer toegankelijk.

In een aantal van deze bestanden zijn ook persoonsgegevens van clienten, medewerkers e.d. van Torion opgenomen. Zij kunnen als gevolg van het ontoegankelijk zijn van de bestanden geen gebruik meer maken van een aantal van hun rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarop gebaseerde privacyverklaring van Torion, zoals het recht op inzage of correctie van persoonsgegevens.

Inmiddels heeft Torion maatregelen getroffen die het voor derden onmogelijk maken de gegevens op een of andere wijze te gebruiken.