Maatschappelijk Werk, Kortdurende Hulp

Sinds 2015 biedt Torion ook Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadsliedenwerk. Iedereen heeft wel eens kleine of grote problemen. Vaak kunt u deze zelf oplossen, of u kunt hiermee terecht bij familie of vrienden. Maar soms is dat niet de oplossing. Dan kan Kortdurende Hulp ondersteuning bieden. 

Wie kan er bij de kortdurende hulpverlening terecht? Het sociaal werk biedt hulp aan mensen van jong tot oud die (tijdelijk) zelf hun problemen niet meer kunnen oplossen. U kunt daarbij denken aan de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis, financiële zorgen of relatieproblemen. Maar ook huisvesting, problemen bij de opvoeding of eenzaamheid kunt u met onze sociaal werkers bespreken. 

Wat kunnen wij voor u doen? De sociaal werker is opgeleid om te luisteren naar uw verhaal. Zij geeft advies, biedt ondersteuning en zoekt samen met u naar een goede oplossing. Soms is één gesprek voldoende en soms zijn meerdere gesprekken nodig. Af en toe verwijst de sociaal werker door naar een andere instantie of hulpverlener.

Vertrouwd en veilig Een gesprek met een sociaal werker kost u niets en is vertrouwelijk. Onze sociaal werkers werken volgens gedragscode. Als het voor de oplossing van uw probleem nodig is om te overleggen met anderen,
vragen we uw toestemming. Overleg met bijvoorbeeld de huisarts, gemeente of andere hulpverleners. Wij geven alleen informatie door aan anderen,als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U ondertekent hiervoor een schriftelijke verklaring.

U kunt zich zonder verwijzing aanmelden voor deze Kortdurende Hulp. U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen via 050-5344173 of via mail info@torion.nl. Na aanmelding neemt binnen enkele dagen een van onze sociaal werkers contact met u op voor een intakegesprek.

Crisis buiten kantooruren bel: 0522-279944

Download hier de folder “Kortdurende hulp”