Maatjes gezocht

Stichting Torion organiseert ‘Maat(jes)werk’ voor inwoners van de gemeente Haren. Wij zijn op zoek naar betrokken, flexibele personen die als maatje actief willen zijn.

Een maatje biedt mensen steun, hulp of een-op-een contact  in die fase van het leven waarin dat nodig is. Dat kan in de vorm van bezoek,  een wandeling, een gezamenlijk museumbezoek, oppas tijdens de afwezigheid van de mantelzorger, enzovoort.

Wie maatje wil worden kan informatie opvragen of een afspraak maken bij Stichting Torion, telefoonnummer 050 53 44173.

Meer vrijwilligersvacatures