Klachten

Torion doet er alles aan om u, haar klanten en de vrijwilligers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar, het blijft natuurlijk mensenwerk. Dus soms worden er fouten gemaakt. Heeft u klachten, suggesties of aanmerkingen, wilt u ons dan op de hoogte brengen?

Problemen? We proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen. En als ze gebeuren willen we ze zo snel mogelijk verhelpen. Maar mocht dat niet of niet helemaal lukken, dan willen we dat graag weten. Dan kunnen wij waar mogelijk onze dienstverlening aanpassen of verbeteren

Bij voorbaat dank. Uw klacht wordt uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

U kunt uw klacht per e-mail sturen naar info@torion.nl of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0505344173.

Meldingsprocedure klacht in het kader van de AVG

Wij behartigen uw belangen op het gebied van uw welzijn en van de registratie van uw persoonsgegevens conform de AVG zo goed mogelijk. Ook wij kunnen echter fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Dat hoeft niet altijd te betekenen dat u ook daadwerkelijke schade heeft geleden. Ook wanneer onze dienstverlening niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, verzoeken wij u dit direct bij ons te melden. Alleen op deze manier zijn wij in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

Eerst een klacht kenbaar maken aan ons

Indien u een klacht heeft, kunt u uw klacht zowel mondeling als schriftelijk, per post, per email of via onze website bij onze directie kenbaar maken. Deze zal uw klacht schriftelijk vastleggen in ons klachtenregister en proberen tot een oplossing te komen van uw klacht. Wij streven er naar uw klacht uiterlijk binnen zes weken na kennisgeving van uw klacht te behandelen en uiteraard sneller indien mogelijk.  In de meeste gevallen zult u hiervoor worden gebeld of uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Wanneer er overeenstemming kan worden bereikt over de aangedragen oplossing, zullen we zo spoedig mogelijk zorgen voor de uitvoering hiervan.

Landelijk Meldpunt Zorg

Wanneer wij samen met u niet tot overeenstemming kunnen komen over de oplossing van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met

Landelijk Meldpunt Zorg
Postbus 2115
3500 GC Utrecht

Telefoonnummer 088 – 120 50 20

Of via het contactformulier op hun website httpss://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/contact