Klachten

Torion doet er alles aan om u, haar klanten en de vrijwilligers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar, het blijft natuurlijk mensenwerk. Dus soms worden er fouten gemaakt. Heeft u klachten, suggesties of aanmerkingen, wilt u ons dan op de hoogte brengen?

Problemen? We proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen. En als ze gebeuren willen we ze zo snel mogelijk verhelpen. Maar mocht dat niet of niet helemaal lukken, dan willen we dat graag weten. Dan kunnen wij waar mogelijk onze dienstverlening aanpassen of verbeteren

Bij voorbaat dank. Uw klacht wordt uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.


  Vertel ons over uw klacht

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Onderwerp

  Uw klacht

  Antispamvraag
  Hoeveel is twee plus twee? Antwoord met een cijfer.

  Meldingsprocedure klacht in het kader van de AVG

  Wij behartigen uw belangen op het gebied van uw welzijn en van de registratie van uw persoonsgegevens conform de AVG zo goed mogelijk. Ook wij kunnen echter fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

  Dat hoeft niet altijd te betekenen dat u ook daadwerkelijke schade heeft geleden. Ook wanneer onze dienstverlening niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, verzoeken wij u dit direct bij ons te melden. Alleen op deze manier zijn wij in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

  Eerst een klacht kenbaar maken aan ons

  Indien u een klacht heeft, kunt u uw klacht zowel mondeling als schriftelijk, per post, per email of via onze website bij onze directie kenbaar maken. Deze zal uw klacht schriftelijk vastleggen in ons klachtenregister en proberen tot een oplossing te komen van uw klacht. Wij streven er naar uw klacht uiterlijk binnen zes weken na kennisgeving van uw klacht te behandelen en uiteraard sneller indien mogelijk.  In de meeste gevallen zult u hiervoor worden gebeld of uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Wanneer er overeenstemming kan worden bereikt over de aangedragen oplossing, zullen we zo spoedig mogelijk zorgen voor de uitvoering hiervan.

  Landelijk Meldpunt Zorg

  Wanneer wij samen met u niet tot overeenstemming kunnen komen over de oplossing van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met

  Landelijk Meldpunt Zorg
  Postbus 2115
  3500 GC Utrecht

  Telefoonnummer 088 – 120 50 20

  Of via het contactformulier op hun website httpss://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/contact