Karin Orsel. Nieuwe medewerkster Torion stelt zich voor

Karin Orsel (1987) is sinds begin april in dienst van Stichting Torion. Zij gaat onder andere het Maatjesproject, de Telefooncirkel en de lotgenotengroep Mantelzorg begeleiden. Karin blijkt het druk te hebben, want naast haar werk voor Torion blijkt ze nog een opleiding te volgen. En dan is er nog haar zoon.

Karin Orsel Foto Marco in 't Veldt

De reis naar haar nieuwe werk in Haren duurt voor Karin een half uurtje, met verkeersdrukte vaak wat langer. Orsel woont namelijk in Stadskanaal. Ze werd weliswaar in de stad geboren, maar Karin groeide op in dit zuidelijke puntje van de Groningse Veenkoloniën. “Op termijn zou ik wel willen verhuizen naar de stad, maar woonruimte is niet zo gemakkelijk te vinden, en Stadskanaal is ook een leuke woonplek.”

Studie en werk voor Torion

Naast haar werk voor Torion is Karin druk aan de studie. Dat komt zo:

“Ik heb de mbo-opleiding SPW gedaan. Tijdens de stage daar werd me meteen een baan aangeboden. Ze hadden er met spoed iemand nodig, en dat was een te mooi aanbod om af te slaan. Het was toen meteen al mijn ambitie om ook verder te studeren, maar daar kreeg ik het gewoon te druk voor. Wel heb ik me toen binnen die baan verder ontwikkeld en ik ben in mijn werk flink gegroeid. Daarnaast werd ik voorzitter van de ondernemingsraad, wat ook een tijdvretertje was, maar wel een zeer leerzame ervaring. Vorig jaar was het echter toch zo ver dat ik weer wilde gaan studeren. Dat werd nu de nieuwe opleiding Social Work, op HBO- niveau. Dat is een soort combinatie tussen de vroegere opleidingen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, en SPH. Wie ons werk kent, weet dat er veel veranderd is. De participatiesamenleving vraagt om een andere opleiding, en daarom kwam er vanuit het werkveld de vraag of er een nieuwe opleiding kon komen die daar beter op aansluit. Dat is Social Work geworden.”

Toen ze een half jaar met haar nieuwe deeltijdopleiding bezig was, besloot Karin eens te solliciteren: “Ja, dat was een verrassing voor me, want ik werd meteen aangenomen.” En dus werkt Karin vanaf nu 16 uur per week voor Torion.

Thomas

Er is niet alleen werk en opleiding, want thuis zit ook nog iemand die de nodige aandacht nodig heeft: “Ja, ik ben een alleenstaande moeder. Mijn zoon is inmiddels tweeënhalf jaar en ik neem het grootste deel van de zorg voor hem op mij. Hoewel het soms erg pittig is, een peuter met een eigen willetje combineren met werk en studie, vind ik moeder zijn het mooiste wat er is en zou ik geen moment willen missen. Daarnaast heb ik gelukkig veel lieve mensen om me heen waar ik op kan terugvallen”.

De nieuwste theorie

En zo heeft Torion een nieuwe werknemer die niet alleen de nodige werk- en levenservaring meebrengt, maar ook de nieuwste theorie die ze op haar opleiding leert. Is er veel veranderd?

“Deze opleiding is natuurlijk helemaal nieuw ontwikkelt en anders opgezet, dat zegt al wat. Op deze bachelor- opleiding Social Work ontwikkel je jouw professionele sociale vaardigheden. Je leert mensen te ondersteunen in hun sociaal functioneren, als het even kan in en met hun eigen omgeving. Je krijgt te maken met maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken zoals armoede, kwetsbare mensen in kwetsbare wijken, verslaving en (huiselijk) geweld. Ook kun je aan de slag met vraagstukken in de samenleving, met buurtopbouw en met wijkontwikkeling. Het verschil met de vroegere opleidingen is vooral de invoering van welzijn nieuwe stijl, een beweging die erop gericht is de kracht van welzijn beter te benutten. WNS kent acht bakens (kenmerken) die richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector.
De opleiding sluit erg op de praktijk, je schrijft bijvoorbeeld verslagen waarin je de net geleerde theorie toepast op dingen die je in je werk meemaakt. Je leert bijvoorbeeld psychologie, sociologie en ethiek, en maakt dan in je verslag meteen een koppeling hoe je die toepast in je werk.”

Karins eerste indruk van Torion is gelukkig erg goed. “Het is een professionele organisatie met een mooie visie op welzijn. De mensen hier zijn vriendelijk, behulpzaam, en open; er hangt een goede sfeer. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop een positieve bijdrage te leveren”.