Informatie maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM en de kabinetsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland, informeren wij u over hoe wij hiermee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat ook in deze onzekere tijden onze klanten en verwijzers kunnen rekenen op advies en ondersteuning.

Dit betekent dat vanaf maandag 16 maart al onze (inloop)locaties gesloten zijn maar dat wij  ’s ochtends tussen 9.00 uur en 12.00 uur wel telefonisch bereikbaar zijn. Er zal in ieder geval tot 6 april a.s. geen fysiek contact plaatsvinden met onze hulpverleners, vrijwilligers of andere medewerkers van de organisatie.

  • Dit wil zeggen dat er geen huisbezoeken en overleggen plaatsvinden. Onze medewerkers zullen via de telefoon of mail hun klanten ondersteunen.
  • Ook de spreekuren komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zullen telefonische contactmomenten plaatsvinden.
  • Verder worden alle activiteiten en bijeenkomsten vanuit onze projecten tot nader bericht opgeschort.
  • Er zal van 09.00 – 12.00 uur een minimale bezetting op ons kantoor aanwezig zijn om de Maaltijdbezorgingen (met gepaste maatregelen) en de Personenalarmering te blijven uitvoeren.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen via info@torion.nl of bellen naar 050 53 44 173. Wij hopen met deze maatregelen onze dienstverlening tijdens deze weken zoveel mogelijk op pijl te houden.