Ideeën gezocht!

Bent u mantelzorger? Dan is dit bericht voor u!

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht. In deze wet zijn bepalingen opgenomen over het vinden, het verlichten, het versterken en het verbinden van mantelzorgers.

De gemeente Haren en Stichting Torion willen samen met u invulling geven aan het verlichten, versterken en het verbinden van mantelzorgers. Wij zijn overtuigd van het grote belang van uw dagelijkse ondersteuning en zorg voor uw partner, kind of ander familielid, vriend, buur of kennis. Wij willen graag van u horen hoe wij of andere zorgverleners u kunnen ondersteunen om uw mantelzorgwerk te kunnen blijven uitvoeren. Wij hebben hiervoor twee mogelijkheden:

1. U kunt deelnemen aan een gesprek met de wethouder. Deze gesprekken worden georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg. Per gesprek worden max. 8 mantelzorgers uitgenodigd. De thema’s: Verlichten, Versterken en Verbinden staan hierin centraal.

2. U kunt deelnemen aan een telefonisch interview. U wordt gebeld door een vrijwilliger van Torion die u interviewt over uw ideeën voor ondersteuning van uw zorgtaken.

Ons doel is om op deze wijze ideeën te verzamelen van minimaal 100 mantelzorgers, jong en oud, die daadwerkelijk bijdragen aan het kunnen (blijven) werken als mantelzorger.

Op basis van de verzamelde ideeën zal het college van B&W een aantal maatregelen vaststellen die met ingang van 2016 uitgevoerd gaan worden. Ook de Adviesraad Sociaal Domein wordt nauw betrokken in dit proces.

Doet u Mee? Bel 050-5344173 of mail info@torion.nl en meldt u aan voor een gesprek met de wethouder of deelname aan de telefonische enquête. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Corrie Rot (c.rot@torion.nl) of Marian Folkerts( m.folkerts@torion.nl).

telefooncirkel