Hulp bij online belastingaangifte in de bibliotheek

Belasting - foto bij promotie

Er is een landelijk initiatief van bibliotheken om dit jaar ondersteuning te bieden bij de belastingaangifte, zo ook in Haren. Hierin werkt de bieb samen met Torion en Humanitas. Inwoners van de gemeente kunnen langskomen op spreekuren in de bieb, voor vragen over hun belastingaangifte, of hulp bij het daadwerkelijk doen van de aangifte.

Het eerste spreekuur is vrijdag 16 maart, de andere data zijn: donderdag 29 maart, woensdag 11 april en donderdag 19 april, allen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Vrijdag 20 april van 14.00 tot 17.00 uur.

Vergeet niet mee te nemen: geldig legitimatiebewijs; BSN (sofinummer) van uzelf en eventuele partner en kinderen, DigiD (ook van uw partner), jaaroverzicht van bank en inkomen en een overzicht van ziektekosten en giften.

Meer informatie vindt u in de bibliotheek of via de klantenservice tel. 088-506 1900 of www.biblionetgroningen.nl/belastinghulp