Verkennend Huisbezoek

verkennend huisbezoekHet Verkennend (preventief) Huisbezoek is een gesprek aan huis door een vrijwilliger aan een oudere. Aan de hand van een vragenformulier wordt een onderzoek gedaan rondom het welzijn van ouderen. Daarnaast geeft de vrijwilliger informatie over onderwerpen die met het ouder worden te maken hebben.

Waarom Verkennend Huisbezoek

Bij het ouder worden kunnen vragen ontstaan over wonen, welzijn, zorg en financiën. De vrijwilligers van het Verkennend Huisbezoek kunnen ouderen informeren over belangrijke hulp- en dienstverlenende instanties en voorzieningen. Enkele voorbeelden zijn woningaanpassingen, activiteiten, vervoersmogelijkheden, thuishulp en gemeentelijke regelingen. Naast het geven van informatie kan de medewerker een luisterend oor bieden. Bij signalering van acute hulpsituatie verwijst de vrijwilliger direct door en/of wordt hulp georganiseerd.

Samenwerking

De adressen komen uit het gemeentelijk adressenbestand. Het Verkennend Huis Bezoek is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 75 jaar. De medewerkers Verkennend Huisbezoek zijn getrainde vrijwilligers. Er wordt nauw samengewerkt met het Toegangsteam Haren en het sociaal/maatschappelijkwerk van welzijnsinstelling Torion.

Aanvraag bezoek

In de afgelopen jaren is heel Haren een keer bezocht. Vanaf 2016 is een nieuwe start gemaakt vanaf de westkant van Haren.

Het kan zijn dat u graag bezoek wenst, maar (nog) geen uitnodiging heeft ontvangen. Bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd. Neem dan contact op met de coördinator van het Verkennend Huisbezoek Natasja Steenbergen via telefoon 050-534 41 73 of email: n.steenbergen@torion.nl.