Telefooncirkel

Een telefooncirkel wordt gevormd door een kleine groep mensen, die elkaar iedere dag even bellen. Iedere morgen, op een vast tijdstip, onder leiding van een leidster/vrijwilliger. Even een belletje, even een beetje aandacht. Of alles nog goed is. Of er nog wat nodig is. Een telefooncirkel heeft een alarmeringsfunctie. Maar ook een contactfunctie.

Is alles in orde? Hoe gaat het met de gezondheid? Is iemand nog ziek geweest? Zijn er nog andere klachten? Indien noodzakelijk, wordt een deelnemer later teruggebeld. Om even uitgebreid, buiten de cirkel om, verder door te praten. De deelnemers en vrijwilligers houden twee keer per jaar gezamenlijk een gezellige theefie (koffie/thee) middag.

Gewone Cirkel

Bij de Gewone Cirkel belt de leidster op het afgesproken tijdstip de eerste deelnemer. Daarna bellen de deelnemers elkaar in een vaste volgorde. De laatste deelnemer belt de leidster terug. Dan is de cirkel rond. Krijgt een deelnemer bij de volgende deelnemer geen gehoor, dan wordt direct de leidster gebeld. Die gaat na wat er aan de hand is. En zorgt dat er eventueel maatregelen worden genomen. Ondertussen zorgt zij ervoor, dat de cirkel weer verder gaat.

Ster Cirkel

Bij een Ster Cirkel wordt u iedere dag rechtstreeks door de leidster gebeld. Op een vast tijdstip. U hoeft zelf niet met anderen te bellen. Bij geen gehoor wordt direct actie ondernomen.

Kosten

Gewone Cirkel € 37,- per jaar (tarief m.i.v. 1-1-2019)
Ster Cirkel € 72,- per jaar (tarief m.i.v. 1-1-2019)
Aanmelden / informatie opvragen

Oktober 2019: 40 jaar bestaan telefooncirkel in Haren

Op 2 oktober was er een gezellige, feestelijke  bijeenkomst in paviljoen Sassenhein. De telefooncirkel bestaat namelijk  40 jaar. Destijds opgezet door Het Rode Kruis en inmiddels al jaren uitgevoerd door Torion. Al  40 jaar lang, iedere dag, worden  deelnemers van de telefooncirkel gebeld door  leidsters  om te horen goed het gaat en of alles nog in orde is. De telefooncirkel heeft daarmee een controle  en contactfunctie.

Het 40 jaar jubileum is een  bijzondere gebeurtenis dat we hebben gevierd onder het genot van een drankje en een gebakje. Zowel de leiders als de deelnemers van de telefooncirkel waren bij de bijeenkomst aanwezig.

De directeur van Torion, Don ten Brink,  hield een  toespraak waarin hij alle trouwe medewerkers van telefooncirkel bedankte voor hun belangrijke inzet.

Alle medewerkers kregen daarbij een attentie  en een bos bloemen. Twee medewerkers werden in het  bijzonder uitgelicht. Mevrouw   Wester is al 40 jaar leidster bij de telefooncirkel. Mevrouw  Spiering is al ruim 38 jaar. Dit is erg bijzonder, en daarom werden beide dames op 2 oktober extra in het zonnetje gezet.