Telefooncirkel

Een telefooncirkel wordt gevormd door een kleine groep mensen, die elkaar iedere dag even bellen. Iedere morgen, op een vast tijdstip, onder leiding van een leidster/vrijwilliger. Even een belletje, even een beetje aandacht. Of alles nog goed is. Of er nog wat nodig is. Een telefooncirkel heeft een alarmeringsfunctie. Maar ook een contactfunctie.

Is alles in orde? Hoe gaat het met de gezondheid? Is iemand nog ziek geweest? Zijn er nog andere klachten? Indien noodzakelijk, wordt een deelnemer later teruggebeld. Om even uitgebreid, buiten de cirkel om, verder door te praten. In april en november houden deelnemers en vrijwilligers een gezellige theefie (koffie/thee) middag. Telefooncirkels worden georganiseerd in samenwerking met het Rode Kruis.

Gewone Cirkel

Bij de Gewone Cirkel belt de leidster op het afgesproken tijdstip de eerste deelnemer. Daarna bellen de deelnemers elkaar in een vaste volgorde. De laatste deelnemer belt de leidster terug. Dan is de cirkel rond. Krijgt een deelnemer bij de volgende deelnemer geen gehoor, dan wordt direct de leidster gebeld. Die gaat na wat er aan de hand is. En zorgt dat er eventueel maatregelen worden genomen. Ondertussen zorgt zij ervoor, dat de cirkel weer verder gaat.

Ster Cirkel

Bij een Ster Cirkel wordt u iedere dag rechtstreeks door de leidster gebeld. Op een vast tijdstip. U hoeft zelf niet met anderen te bellen. Bij geen gehoor wordt direct actie ondernomen.

Kosten

Gewone Cirkel € 37,- per jaar (tarief m.i.v. 1-1-2019)
Ster Cirkel € 72,- per jaar (tarief m.i.v. 1-1-2019)
Aanmelden / informatie opvragen