Formulierenbrigade

formulieren

De formulierenbrigade helpt mensen met een laag inkomen bij het invullen van lastige formulieren. Bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag voor kwijtschelding of voor het aanvragen van een WMO-voorziening. U kunt zich voor ondersteuning van de formulierenbrigade (telefonisch, per email of persoonlijk) melden bij Torion. Vervolgens overlegt een van de sociaal werkers van Torion met u of de vrijwilliger van de formulierenbrigade u verder kan ondersteunen bij uw vraag.

Wanneer dit het geval is, geeft deze uw gegevens aan de vrijwilliger door. De vrijwilliger neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak.