Buurtbemiddeling

buurtbemiddeling
Brengt bij burenoverlast mensen met elkaar in contact zodat ze onder begeleiding van bemiddelaars hun conflict samen op kunnen lossen.

Iedereen die buren naast zich heeft wonen beseft dat je wel eens geluiden van elkaar hoort. Natuurlijk is dit geen probleem als het normale woongeluiden zijn of als de buren een keer een feestje hebben. Maar wanneer deze geluiden zich structureel herhalen en ze het eigen woongenot verstoren kan dit een grote bron van ergernis worden. Zo kennen we natuurlijk ook de voorbeelden van problemen met tuinafscheidingen of met overhangende bomen. Burenoverlast kan voor heel vervelende situaties zorgen.

Buurtbemiddeling helpt mensen om ergernis en burenoverlast zelf aan te pakken. Buurtbemiddelaars brengen de partijen met elkaar in contact zodat deze onder begeleiding van de bemiddelaars hun conflict samen oplossen. Voor een leefbare buurt.

De buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die onpartijdig naar het verhaal van beide partijen luisteren en proberen hen naar een oplossing van het probleem te begeleiden.

Deze methode, ontwikkeld in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, wordt al in meerdere plaatsen in het land met succes toegepast. Het is een doeltreffende manier om met problemen tussen twee of meer buurtbewoners om te gaan. Een goede relatie tussen buren draagt bij aan een veiligere, leefbaardere buurt met betrokken bewoners.

In Haren werken Torion en MJD samen. Een project waarbij ook Politie, Gemeente en Woonborg zijn betrokken. Vrijwilligers die de training tot Buurtbemiddelaar willen volgen zijn welkom! De training wordt verzorgd door de MJD; mede dankzij deze samenwerking kunnen buurtbemiddelaars ook buiten hun eigen buurt worden ingezet.