Burenhulp

Zoekt u hulp? Wilt u hulp bieden?

Burenhulp was in vroegere tijden heel gewoon, men ‘zorgde voor elkaar’. Deze burenhulp is door verschillende oorzaken minder vanzelfsprekend geworden en mensen weten elkaar lang niet altijd te vinden! Ook kan er minder een beroep gedaan worden op de overheid. Zelfstandigheid en het voeren van de eigen regie is het motto geworden.

Wanneer je geen beperkingen ondervindt in het dagelijks functioneren en alles nog zelf kunt regelen, zullen deze veranderingen geen problemen opleveren. Het wordt echter anders als je problemen krijgt. Dan is het fijn als er mensen zijn die je (bij afwezigheid van een eigen netwerk en financiële middelen) kunnen helpen met zaken die je zelf niet goed meer kunt, uiteraard met respect voor het behoud van de eigen regie.

Aan de andere kant horen we gelukkig ook dat mensen zich nog graag voor een ander willen inzetten.

Wij willen meer inzicht krijgen in enerzijds wat de vraag aan ondersteuning/hulp is en anderzijds wie een vorm van ondersteuning/hulp wil en kan bieden. Voor dit onderzoek is de leeftijd niet bepalend. Uiteraard weten wij niet of aan alle hulpvragen kan worden voldaan.

Vult u daarom alstublieft deze vragenlijst in.

Vragenlijst downloaden

16thchapelInstructies:

  • Download het bestand
  • Open het op uw eigen computer
  • Vul alle vragen zo volledig mogelijk in
  • Sla het bestand (met de ingevulde vragen) op!
  • Mail het (ingevulde) bestand naar info@torion.nl

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en er zal, zo spoedig mogelijk, contact met u worden opgenomen.