Alzheimer Café

Vanwege de maatregelen:

Het is al enige tijd geleden dat er een bijeenkomst van het Alzheimer Café in Haren kon plaatsvinden. Omdat wij het van groot belang vinden om toch met elkaar in verbinding te kunnen zijn, willen wij wat bieden dat nu wel mogelijk is. 

U kunt telefonisch contact hebben met de gespreksleider van het Alzheimer Café Haren, Ria Doppenberg. Bijvoorbeeld om samen te spreken over de uitdagingen die u in deze periode tegenkomt als partner, familie of mantelzorger van iemand met dementie. 

Mocht u behoefte hebben aan zo’n contactmoment, dan kunt u dit aan Torion doorgeven.

In tijden zonder corona:

Eens per maand – elke eerste woensdag van de maand van 19.00 uur tot 21.00 uur – wordt er een Alzheimer Café georganiseerd. Met uitzondering van juli en augustus. Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie. Maar ook voor hun partners, familieleden en vrienden.

Het Alzheimer Café  is vooral bedoeld om informatie en ervaringen uit te wisselen. Het zijn zinvolle bijeenkomsten voor lotgenoten. Waar je je ervaringen, maar ook je angst en je eenzaamheid kunt delen. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal. Dat onderwerp wordt door een (ervarings)deskundige toegelicht. Daarnaast zijn er hulpverleners aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd op de ZINN-locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 in Haren.

Aanmelden / informatie opvragen