Lees het verhaal van Dhr. Scheffer.

U zorgt voor uw vader, uw moeder, uw kind of uw broer. Of u zorgt voor een goede buur, een verre vriend of een dierbare naaste. Dat doet u langer dan 3 maanden, meer dan 8 uur per week. Dan bent u officieel Mantelzorger. En dat kan best heel zwaar zijn. Want Mantelzorgers zijn goed in geven en slecht in vragen. Ze zorgen altijd goed voor een ander, maar minder goed voor zichzelf.
Ze zijn al meer dan 60 jaar getrouwd. Hij kan zich hun trouwdag nog levendig herinneren. Zij niet, zij zakt steeds verder weg in vergetelheid. In een eigen wereld vol met leegte. Soms kijkt ze hem met grote, verschrikte ogen aan. ‘Wie ben jij?’, zegt ze dan, “breng je me naar huis?” Dan breekt hij, dan weet hij zich even geen raad. Heel even maar, want dan recht hij z’n rug en vermant zich. “Tuurlijk breng ik je naar huis, kom je mee?” Nee, dit is niet degene die hij al zo lang kent. Ooit was ze sterk, vrolijk, zorgzaam. Nu is ze breekbaar, angstig, verdrietig. Ze is nog steeds dichtbij, maar ook zo ver weg. Ze zijn nog wel samen, maar hij is vooral alleen. Heel erg alleen.

Jonge mantelzorger? Je bent niet de enige

Heel veel jongeren groeien op in een gezin waarvan een ouder, broer of zus langdurig ziek is of een beperking heeft. Dat betekent dat je meestal, naast je gewone dagelijkse bezigheden, ook andere taken thuis en daar buiten op je moet nemen. Soms heb je het dan even gehad met alle zorg. Ben jij een van de vele jonge mantelzorgers in Haren?

Tijd om aan te kloppen bij Stichting Torion. Daar werken mensen die je graag helpen.

Mantelzorgondersteuning

Torion ondersteunt de mantelzorger. Want die verzorgt vanuit liefde, voor voldoening, om iets voor de ander te betekenen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Wie goed zorgt voor een ander, zorgt vaak minder goed voor zichzelf. Wie bewaakt de grenzen, de balans tussen geven en nemen, tussen moeten en kunnen? Hoe lang houdt de mantelzorger dit nog vol? Waar vindt hij of zij de broodnodige steun en waardering? De mantel der liefde kan soms zwaar wegen. En lang niet alles toedekken.Bij Torion kunt u in gesprek over de belasting die dit meebrengt. Daar zit iemand met begrip en ervaring. Iemand om naar het verhaal te luisteren, aanvullende zorg te regelen, steun te bieden, belangen te behartigen of begeleiding te regelen.

Enquête onder mantelzorgers in Haren  januari 2018

In de enquête, verstuurd onder 140 bij Torion bekende mantelzorgers, zijn de volgende vragen gesteld:

 • Wat heeft u nodig aan informatie en het uitwisselen van ervaringen om uw taken als mantelzorger zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en vol te kunnen houden zonder dat dit ten koste gaat van uw eigen welzijn?
 • Hoe moeten de mantelzorgbijeenkomsten er volgens u uit zien om het gewenste resultaat te krijgen?

Een enkeling gaf aan geen behoefte te hebben aan mantelzorgondersteuning in de vorm van bijeenkomsten. Een aantal wilde juist graag een uitnodiging ontvangen.

Een greep uit de reacties:

  • “Waardevolle bijeenkomsten. Ik leer veel van het uitwisselen van ervaringen en de vragen die gesteld worden door andere mantelzorgers. Ook leer ik veel van de sprekers die uitgenodigd worden om een onderwerp te bespreken. Ik hoop dat de bijeenkomsten doorgaan.”
  • “Heb het als heel prettig ervaren om met andere mantelzorgers ervaringen uit te wisselen.”
  • “Bijeenkomsten zijn zinvol. Mantelzorgers hebben goede tips voor elkaar.”
  • “Het bijwonen van bijeenkomsten met sprekers is leuk en leerzaam.”

Daarnaast zijn de volgende suggesties gedaan:

 • Themabijeenkomst met spreker over bepaalde ziekten
 • Hoe kun je iemand in- en uit bed tillen
 • WMO beleid/voorzieningen voor kwetsbare minima
 • Meditatie of film
 • Aandacht voor overbelasting
 • Respijtzorgmogelijkheden
 • Huisvestingsoplossingen

Conclusie:

De mantelzorgbijeenkomst wordt als waardevol ervaren door de mantelzorgers. Het onderlinge contact met uitwisseling van ervaringen en met name de uitwisseling van informatie onderling en door specialisten geeft deze bijeenkomst zijn bestaansrecht. Dit betekent dat Torion ook in de komende tijd de mantelzorgbijeenkomsten zal voortzetten .

 

Marian Folkerts

Voorzieningen voor mantelzorgers

» Bekijk het aanbod van voorzieningen voor mantelzorgers