School’s cool

logo school's cool voor gebak

Sommige leerlingen kunnen bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs wel een steuntje in de rug gebruiken.

Effectieve begeleiding door mentoren. Als vierde gemeente in de provincie Groningen begint Haren in het schooljaar 2017-2018 met het mentorproject School’s cool.

Dit project is speciaal voor leerlingen die naar de brugklas gaan. De leerkracht van de basisschool meldt de scholier in overleg met de ouders aan. Er volgt een kennismakingsgesprek met de coördinator van het project en vervolgens wordt een mentor gezocht die past bij het kind.

Schoolscool foto mentor leerling aan tafel

De mentor is een vrijwilliger van Torion die goed kan luisteren, geduldig is en de leerling kan stimuleren en coachen. Hij of zij kan begeleiding bieden bij het aanleren van studievaardigheden zoals het plannen van huiswerk, maar ook onderwerpen als faalangst, vrije tijdsbesteding , etc. kunnen aan bod komen.

De mentor komt gedurende anderhalf jaar wekelijks thuis. In deze periode wordt de basis gelegd voor een geslaagd vervolg van de schoolcarrière. Op deze manier wordt voorkomen dat er vroegtijdige schoolverlating plaatsvindt. Tijdens de bezoeken van de mentor is altijd een van de ouders of verzorgers van het kind aanwezig. Indien gewenst kan de mentor meegaan naar gesprekken op school.

Uit onderzoek is gebleken dat de begeleidingsmethode van School’s cool een positief effect heeft op de schoolprestaties en het behalen van het diploma van de middelbare school.

Het mentorproject is een initiatief van Stichting Torion, in nauwe samenwerking met de gemeente Haren, de scholen in de gemeente Haren, professionals en vrijwilligers in de (jeugd)zorg. Dit driejarig project is mogelijk gemaakt door de gemeente Haren en de Rabobank foundation.