Jongerenwerkers van Torion kennen de belevingswereld van jongeren, spreken de taal van de straat en de kennen de cultuurverschillen. Zij zijn op de hoogte van de verschillende methodieken, trends en ontwikkelingen. Ze fungeren als onafhankelijke partij, in het belang van de jongeren. Zij vertegenwoordigen de jongeren in contacten met overheden en instanties. Zij zoeken voortdurend samenwerking en afstemming met andere (jongeren)organisaties.