Lees het verhaal van Geeke.

Jongerenwerk Torion tot 2019.
Torion is er voor de jeugd van 4 tot 23 jaar. Want het is niet eenvoudig om op te groeien in deze hectische wereld. Met zoveel keuzes, zoveel mogelijkheden, zoveel veranderingen en zoveel verleidingen. Soms lukt dat niet zo goed. Het kan op school niet lekker lopen. Of ouders begrijpen niet wat er omgaat in een jongere. Dan is het prettig dat er iemand in je omgeving een luisterend oor heeft. Iemand die kan helpen om de weg in het leven te (her)vinden.
Thuis loopt het niet zo lekker. Ja, huiswerk maken en troep opruimen, dat mag ze wel. Maar lekker op je kamer zitten en muziek luisteren wordt al heel ingewikkeld. En ze mag wel meer niet: bellen, computeren, uitgaan. Trouwens, wat is thuis? Dan weer bij haar moeder, dan weer bij haar vader. De een wil dit, ander wil dat. Vind je het gek dat zij zelf helemaal niks wil? Het liefst gaat ze naar buiten, een beetje rondhangen met vriendinnen.

Vanaf 1-1-2019 voert WIJ Haren het jongerenwerk in de voormalige gemeente Haren uit.

De mentorenprojecten Kans050 en School’s Cool blijven bij Torion, evenals het jaarlijks Huttenbouwdorp.

Steunpunt Jongeren

Torion kent de belevingswereld van jongeren. Spreekt de taal van de straat. Kent de cultuurverschillen. Is op de hoogte van de verschillende methodieken, trends en ontwikkelingen. Fungeert als onafhankelijke partij, in het belang van de jongeren. Torion vertegenwoordigt de jongeren in contacten met overheden en instanties. Zoekt voortdurend samenwerking en afstemming met andere (jongeren)organisaties als dat helpt om jongeren extra steun te geven bij het verwerven van een volwaardige plek in de samenleving.

KANS 050

Loopt het even niet zo lekker? Op school, stage of thuis? Lukt het je niet om dingen voor elkaar te krijgen?  BLIJF ER DAN NIET MEE ZITTEN! In Haren kun je via KANS050 een mentor krijgen. Iemand die met je meedenkt, adviezen geeft en die je helpt te bereiken wat je wilt. Je hoeft je alleen maar aan te melden.

KANS 050 koppelt jongeren tussen 12 en 23 jaar aan een vrijwillige mentor die hen kan coachen op allerlei leefgebieden. Zoek je iemand die achter je staat en je ondersteunt bij wat jij wilt bereiken? Wil je iemand leren kennen uit het werkveld of denk je na over een studie in de toekomst? Woon je in de provincie Groningen of ga je daar naar school of studeren? Meld je dan aan voor KANS 050!  Wil je eerst wat meer weten? Kijk ook op www.kans050.nl/kans-050-in-het-kort  of bel of whatsapp naar 06 10564318. Het mentorproject in Haren is gestart in 2016 en heeft een facebookpagina: mentorproject haren. Dankzij een bijdrage van het Oranjefonds heeft Torion de scholing van mentoren kunnen realiseren. www.oranjefonds.nl/vrienden

https://www.torion.nl/wp-content/uploads/2017/03/logo-schools-cool-voor-gebak.pngSommige leerlingen kunnen bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs wel een steuntje in de rug gebruiken.

Effectieve begeleiding door mentoren. 

Dit project is speciaal voor leerlingen die naar de brugklas gaan. De leerkracht van de basisschool meldt de scholier in overleg met de ouders aan. Er volgt een kennismakingsgesprek met de coördinator van het project en vervolgens wordt een mentor gezocht die past bij het kind.     school is cool

De mentor is een vrijwilliger van Torion die goed kan luisteren, geduldig is en de leerling kan stimuleren en coachen. Hij of zij kan begeleiding bieden bij het aanleren van studievaardigheden zoals het plannen van huiswerk, maar ook onderwerpen als faalangst, vrije tijdsbesteding , etc. kunnen aan bod komen.

De mentor komt gedurende anderhalf jaar wekelijks thuis. In deze periode wordt de basis gelegd voor een geslaagd vervolg van de schoolcarrière. Op deze manier wordt voorkomen dat er vroegtijdige schoolverlating plaatsvindt. Tijdens de bezoeken van de mentor is altijd een van de ouders of verzorgers van het kind aanwezig. Indien gewenst kan de mentor meegaan naar gesprekken op school.

Uit onderzoek is gebleken dat de begeleidingsmethode van School’s cool een positief effect heeft op de schoolprestaties en het behalen van het diploma van de middelbare school.

Het mentorproject is een initiatief van Stichting Torion, in nauwe samenwerking met de voormalige gemeente Haren, de scholen, professionals en vrijwilligers in de (jeugd)zorg. Dit driejarig project is mogelijk gemaakt door de gemeente Haren en de Rabobank foundation.

GRATIS ONLINE CURSUS OVER PSYCHISCHE GEZONDHEID VOOR JONGEREN

In deze cursus leer je op een toegankelijke wijze veel voorkomende psychische problemen herkennen. Ook leer je wat je eraan kunt doen. De cursus bestaat uit uitleg, persoonlijke verhalen, animatiefilmpjes, korte opdrachten, quizzen en interviews. Hij is geschikt voor zelfstandig gebruik door jongeren vanaf een jaar of veertien (vanaf niveau VMBO-TL

De cursus bestaat uit 10 modules van ongeveer 45 minuten. De modules zijn los te volgen en afhankelijk van je tijd en interesse kun je ook slechts een selectie volgen. Deze cursus is ook interessant voor ouders, docenten en anderen die geïnteresseerd zijn in de psychische gezondheid van jongeren. Docenten omdat de modules onder meer zeer geschikt zijn om aan te bieden als minor of als invulling van mentoruren.

Aanmelden voor de cursus kan via futurelearn  De cursus is 7 dagen gratis. Als je daarna nog verder wilt en/of extra artikelen en een certificaat wilt ontvangen kost je dit eenmalig € 39,00.

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren van vier tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging of die niet kunnen deelnemen aan  bijvoorbeeld dans-, toneel- en muzieklessen.

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds bieden uitkomst. Zij bieden kinderen tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging of kunstinstelling toch sport- en cultuurkansen. Voor deze kinderen wordt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de sportclub of culturele instelling betaald. Daarvoor gelden wel regels en criteria.

De intermediair kan u hierover informeren en de aanvraag doen. Bij Torion is Emiel van der Feen (Vluchtelingenwerk) intermediair.

Voorzieningen voor jongeren

» Bekijk het aanbod van voorzieningen voor jongeren