Lees het verhaal van Geeke.

Sedert 2019 voert WIJ Groningen het jongerenwerk uit.  Het mentorproject ‘School’s Cool’ valt wel onder Torion.

 
https://www.torion.nl/wp-content/uploads/2017/03/logo-schools-cool-voor-gebak.png

Sommige leerlingen kunnen bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs wel een steuntje in de rug gebruiken.

Effectieve begeleiding door mentoren. 

Dit project is speciaal voor leerlingen die naar de brugklas gaan. De leerkracht van de basisschool meldt de scholier in overleg met de ouders aan. Er volgt een kennismakingsgesprek met de coördinator van het project en vervolgens wordt een mentor gezocht die past bij het kind.     school is cool

De mentor is een vrijwilliger die goed kan luisteren, geduldig is en de leerling kan stimuleren en coachen. Hij of zij kan begeleiding bieden bij het aanleren van studievaardigheden zoals het plannen van huiswerk, maar ook onderwerpen als faalangst, vrije tijdsbesteding , etc. kunnen aan bod komen.

De mentor komt gedurende anderhalf jaar wekelijks thuis. In deze periode wordt de basis gelegd voor een geslaagd vervolg van de schoolcarrière. Op deze manier wordt voorkomen dat er vroegtijdige schoolverlating plaatsvindt. Tijdens de bezoeken van de mentor is altijd een van de ouders of verzorgers van het kind aanwezig. Indien gewenst kan de mentor meegaan naar gesprekken op school.

Het mentorproject is een initiatief van Torion, in nauwe samenwerking met de voormalige gemeente Haren, de scholen, professionals en vrijwilligers in de (jeugd)zorg. Dit driejarig project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Rabobank Foundation.

 

KANS Mentoring

Na ruim 12 jaar zien MJD en Torion zich genoodzaakt om het programma    KANS Mentoring (voorheen KANS 050 en Mentor4You) te beëindigen. De gemeente Groningen heeft besloten om het programma niet langer te subsidiëren. Dit heeft als gevolg dat er een tekort in de begroting ontstaat, waardoor het onmogelijk wordt het programma voort te zetten, niet alleen in de gemeente Groningen maar ook in de deelnemende gemeenten in Drenthe. 

Het spijt ons dat we, juist in deze tijd waarin jongeren kwetsbaar zijn, deze beslissing hebben moeten nemen. Geleidelijk zullen we dan ook de activiteiten rondom KANS Mentoring gaan afbouwen. Dit houdt concreet in dat we vanaf half april 2021 geen nieuwe aanmeldingen meer kunnen accepteren.

MJD blijft zich met ‘Jimmy’s’ en met ‘Veerkracht Thuis’ inzetten voor kwetsbare jongeren.

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren van vier tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging of die niet kunnen deelnemen aan  bijvoorbeeld dans-, toneel- en muzieklessen.

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds bieden uitkomst. Zij bieden kinderen tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging of kunstinstelling toch sport- en cultuurkansen. Voor deze kinderen wordt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de sportclub of culturele instelling betaald. Daarvoor gelden wel regels en criteria.

De intermediair kan u hierover informeren en kan de aanvraag doen. Bij Torion is Emiel van der Feen intermediair.

Voorzieningen voor jongeren

» Bekijk het aanbod van voorzieningen voor jongeren