Enquête Erasmusheem afgerond

kaart erasmusheem

Conclusie en aanbevelingen; Op basis van de resultaten uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat een merendeel van de bewoners aangeeft dat er een behoefte is aan een buurtcentrum. Met name voor ouderen en mensen die eenzaamheid ervaren. Ook is er een behoefte aan een aanbod van kinderactiviteiten.

Organisatie activiteiten; Bij de antwoorden op een aantal vragen worden door de respondenten suggesties voor activiteiten gedaan. Belangrijk is dat een aantal van deze activiteiten ook zichtbaar worden in de programmering. Een selectie hierbij is wel van belang (“we willen hier geen jeugdsoos!” ). Dit kan door middel van kaders die door Woonzorg  zullen moeten worden aangegeven, eventueel in samenwerking met  een (nog te vormen) bewonerscommissie.

Een activiteitencommissie kan zorgen voor de organisatie van de activiteiten.

Het volledig rapport kunt u hier lezen: Buurtonderzoek Erasmusheem, februari 2019