Donaties en ESF

Schenkingen / Legaten / Donaties

Steun
Wilt u het sociaal werk binnen de voormalige gemeente Haren steunen, dan kunt u een schenking of legaat storten op rekeningnummer  NL 53 RABO 0145 159 213 ten name van Stichting Fonds Welzijn Haren.

Overige Schenkingen / Legaten / Donaties
Voor het werk van Torion kunt een schenking of legaat storten op rekeningnummer

NL 38 RABO 0308 203 194 ten name van Stichting Torion, Haren.

ESF 

Scholing van onze medewerkers is mede mogelijk gemaakt door ESF

De bronafbeelding bekijken