De grote verandering in de zorg

Het Harener Weekblad komt met een serie over de veranderingen in de zorg. Fred Landwaart, directeur van Stichting Torion, bijt het spits af.

Directeur Fred Landwaart van welzijnsstichting Torion uit Haren

 
De grote verandering in de zorg:
interview met directeur Fred Landwaart van Torion

Het Wijkteam Haren wordt per 1 januari 2015 de toegang voor alle zorg in Haren. Het team zoekt met u uit waar u behoefte aan hebt, helpt u, of verwijst u door. Eén loket voor iedereen. Dat moet duidelijkheid bieden.

Het moet ook een bezuiniging opleveren. Dit past in het streven van dit kabinet om de verzorgingsmaatschappij te veranderen in een participatiemaatschappij.

Participatiemaatschappij
Directeur Fred Landwaart van Torion: ” De participatiemaatschappij wordt nu ingevoerd, maar het idee is al oud. Premier Kok heeft al in 1998 het begrip geïntroduceerd en gezegd dat we terug moeten naar een situatie waarin iedereen meer zelf verantwoordelijk is voor zijn zorg.

Als je ziet dat het niet lukt, – door ziekte, handicap of ouderdom – dan moet je kijken of er mensen uit het netwerk hulp kunnen bieden, of anders vrijwilligers. Pas als al die mogelijkheden er niet zijn, dan moet je een beroep kunnen doen op – dure – professionele krachten. De overheid blijft wel zorgen voor een vangnet, maar de vanzelfsprekendheid dat de overheid het voor burgers regelt gaat er af.”

Decentralisatie
De zorg gaat veranderen. Een deel van de zorg zal met ingang van 2015 moeten worden georganiseerd door gemeenten en niet meer centraal vanuit Den Haag. Decentralisatie heet dat. Gemeenten willen dat graag, maar het gaat Den Haag ook om een aanzienlijke bezuiniging.

Landwaart: “Nu hebben mensen ergens recht op. Er wordt niet gevraagd ‘wat kunnen u en uw omgeving zelf?’ Dat komt ook mede doordat instanties er zelf belang bij hebben om werk te houden. Als de klant het zelf oplost, dan is er uiteraard minder werk voor hen.”

Hoe is dat op te lossen? Landwaart: “Door de eerste beslissing te laten nemen door mensen die er geen belang bij hebben om werk betaald te laten gebeuren, maar die er primair belang bij hebben dat de klant zo goed mogelijk wordt geholpen. Dit heet in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) de onafhankelijke cliëntondersteuning.

We hebben daar in Haren al voorbeelden van. Zo kennen veel harenaren de ouderadviseur die deze functie al heel lang vervult. Maar ook het maatschappelijk werk en de MEE-consulenten kunnen in dit verband genoemd worden. Hoeveel dat precies gaat opleveren weten we niet, maar we weten wel dat het nodig is, omdat de zorg anders onbetaalbaar wordt. De uitgaven voor bijvoorbeeld de Jeugdzorg zijn exorbitant gestegen. Daarnaast hebben we nog te maken met een vergrijzing, waardoor meer mensen zorg nodig hebben.”

Torion
In de gemeente Haren zullen bekende instanties als welzijnsstichting Torion een belangrijke rol in de zorgvoorziening moeten spelen. Dat geldt uiteraard ook voor alle vrijwilligersorganisaties die nu al veel belangrijke ondersteuning bieden aan mensen.

Fred Landwaart: “Veel is nog niet definitief geregeld maar de contouren van de verandering worden helderder. In Haren is wethouder Michiel Verbeek zich nog aan het bezinnen op de precieze invulling maar in ieder geval hebben de drieëntwintig Groningse gemeenten samen afspraken gemaakt voor de overgangsperiode in een ‘regionaal transitie arrangementen.’ Nu is het belangrijk dat ook de burgers worden meegenomen in de veranderingen, zodat ze straks niet voor verrassingen komen te staan.”

Wijkteam
In Haren komt een Wijkteam waar mensen met een zorgvraag als eerste kunnen aankloppen. Vroeger moest een deel van de mensen die zorg nodig had nog bij de AWBZ aankloppen, maar nu komt er dus één loket voor iedereen, één toegang tot de hulpverlening.

Landwaart: “Per 1 november moet het Wijkteam klaar zijn. Daarin zitten medewerkers van gemeente, welzijn, jeugdzorg en de GGD. Het Lokaal Loket blijft functioneren als fysieke toegang.

Haren heeft relatief veel zorginstellingen, en die zijn allemaal bij de omschakeling betrokken. Het gaat bijvoorbeeld om dagbesteding bij de NOVO en Zorgboerderij de Mikkelhorst, ouderenzorg bij De Zonnehof en Westerholm, Thuiszorg |TSN, Icare, , de GGD, Het Centrum voor Jeugd en Gezin en de huisartsen. Ook de ouderenbonden praten als behartigers van de belangen van ouderen mee over de veranderingen in de organisatie van lokale zorg.

Dit is een eerste aflevering in onze serie over de veranderingen in de zorg
– See more at: https://www.harenerweekblad.nl/de-verandering-in-de-zorg-interview-met-directeur-fred-landwaart-van-torion/#sthash.ZDvhw0Jv.dpuf