COVID-19

Als cliënt of medewerker (deelnemer, vrijwilliger of docent) van Torion kom je in aanraking met groepen of individuele personen. Hoe gaat Torion hier mee om?

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) onlangs ook Groningen bereikt. Het RIVM monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Dit bericht is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven maatregelen.

Torion laat het doorgaan van bijeenkomsten afhangen van advies van het RIVM. Als dat aangeeft dat bepaalde (geografische, grootte, type) bijeenkomsten niet meer mogen doorgaan, dan volgen we dat advies. Vooralsnog is daar geen sprake van. We verzoeken wel medewerkers die in risicogebieden zijn geweest en last hebben van verkoudheidsklachten of koorts om niet naar bijeenkomsten te komen en niet bij cliënten op bezoek te gaan.

Heb je afspraken, bezoeken, vergaderingen of bijeenkomsten? Ga er verstandig mee om. Bij twijfel: bel even vooraf of het kan doorgaan, zoek indien nodig een alternatief of ga niet. Meld dit vervolgens s.v.p. wel bij je coördinator of bij een van de andere beroepskrachten.

Wanneer je met cliënten of deelnemers werkt, is het advies om goed op je eigen hygiëne te letten. Dat betekent onder andere vaak handen wassen. Ook is het advies even geen handen te schudden en afstand te houden van je gesprekspartners. Leg uit waarom je geen hand geeft of afstand houd. Daar zal ongetwijfeld begrip voor zijn.

Wees alert waar je komt, of er gehoest wordt, verkoudheid of koorts is.

Als er nieuwe richtlijnen vanuit de overheid komen, volgen we deze. We melden dit ook op onze website.