Cliëntenraad

In 2011 is er een Cliëntenraad is opgericht. Maar eind 2012 is deze weer opgeheven. Op dit moment wordt gezocht naar  een andere vorm van cliënt participatie en cliëntvertegenwoordiging.

 

Jaarverslag Clientenraad 2012