Cliëntenraad

In 2011 is een Cliëntenraad is opgericht die eind 2012 weer is opgeheven.

Op dit moment zijn er geen concrete initiatieven, maar staan we open voor een (andere) vorm van cliënt participatie en cliëntvertegenwoordiging.

 

Jaarverslag Clientenraad 2012