Docufilm ‘De lengte van de liefde’ over mantelzorg

2018 docufilmDinsdagmiddag 4 september vertonen wij tijdens de bijeenkomst voor mantelzorgers de docufilm ‘De lengte van de liefde.’De film gaat over een moeder die zich vol overgave op de zorg stort voor haar dochter die een hersenbloeding heeft gehad. Deze film is te zien in de vergaderzaal van Torion, in ‘t Nije Cruys. Mantelzorgers zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Bent u niet in de gelegenheid om maandag aanwezig te zijn maar wilt u wel deelnemen aan het lotgenotencontact, neem dan gerust contact op met Karin Orsel via 050-534 41 73 of k.orsel@torion.nl

Stage

2912 4 mijl ruggenDoe jij de HBO opleiding Social Work en ben je nog op zoek naar een (2e jaars) stageplaats? Denk dan eens aan Torion. Wij bieden plaats aan een of meerdere stagiairs in het ouderenwerk, vluchtelingenwerk en bij mentorprojecten (jongeren).

Meldplicht datalekken

thF1Z0FSBT Onlangs is de server van Torion besmet door zogenaamde ransomware. Als gevolg daarvan zijn vele bestanden versleuteld en daardoor niet meer toegankelijk.

In een aantal van deze bestanden zijn ook persoonsgegevens van clienten, medewerkers e.d. van Torion opgenomen. Zij kunnen als gevolg van het ontoegankelijk zijn van de bestanden geen gebruik meer maken van een aantal van hun rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarop gebaseerde privacyverklaring van Torion, zoals het recht op inzage of correctie van persoonsgegevens.

Inmiddels heeft Torion maatregelen getroffen die het voor derden onmogelijk maken de gegevens op een of andere wijze te gebruiken.

Feest in Oosterhaar, diverse culturen in je wijk

Torion is vanmiddag present in Oosterhaar. Met ‘Heel Hollands Blik gooien en Ezeltje Prik’ zijn er leuke attenties te winnen…. als je ook wat vragen over Torion goed kunt beantwoorden. Ga de uitdaging aan!jeudeboules

Altijd op zoek naar Maatjes

maatjes gezocht

Maatjeswerk Het maatjeswerk van Stichting Torion is een verzamelbegrip voor het koppelen van vrijwillige ‘maatjes’ aan personen in de gemeente Haren die om wat voor reden dan ook een hulpvraag hebben. Soms heeft de professionele hulpverlening niet de tijd, ruimte en mogelijkheden om volledig gehoor te kunnen geven aan deze hulpvragen, dan proberen wij een maatje te koppelen voor net dat beetje extra aandacht die vaak broodnodig is. Onze maatjes bieden ondersteuning m.b.t. het sociaal-emotionele welzijn.

Denk hierbij aan frequent afspreken voor een goed gesprek, een wandeling, een spelletje, een uitstapje of maatjes die door hun aanwezigheid alleen even verlichting brengen aan mantelzorger. Het doorbreekt het alleen zijn en brengt leven in huis. Ook biedt Torion specifiek maatjeswerk zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij ziekenhuisbezoek, voor steun en een extra luisterend oor. De kracht van maatjeswerk is dat zij de verbondenheid in de samenleving versterkt. Het maatje opent deuren, verbreedt paden en is vaak een grote steun voor de ander.

Het maatjeswerk van Torion draait op vrijwilligers, met een beroepskracht als coördinator die als aanspreekpunt fungeert, intakegesprekken voert en koppelingen maakt.

Onze maatjes kiezen voor dit werk omdat zij iets willen betekenen voor mensen en de maatschappij. Het contact is vaak wederkerig; ook het maatje doet allerlei nieuwe ervaringen op en geniet van het contact. Wij besteden dan ook oprechte aandacht aan het proces van matchen, er wordt gekeken naar gezamenlijke interesses en een klik is erg belangrijk.

Helaas is de vraag naar maatjes groot, waardoor er een lange wachtlijst is en wij voortdurend op zoek zijn naar vrijwilligers.

Wilt u ook maatje worden? Neem dan snel contact op met Karin Orsel van Torion (k.orsel@torion.nl of 050-5344173).

Mantelzorg en ergotherapie

 

Maandag 7 mei is een ergotherapeut aanwezig bij de eerste bijeenkomst van mantelzorgers.

Zaken die we gaan behandelen zijn bijvoorbeeld hoe overbelasting te voorkomen, het geven van ergonomische instructie, o.a. over  lichaamshouding bij het ondersteunen en tillen, het op een andere manier leren uitvoeren van activiteiten, het gebruik van eventuele hulpmiddelen en het opnieuw inrichten of aanpassen van de woonomgeving.

Andere vragen zijn natuurlijk welkom.

Het zal fijn zijn als u zich van tevoren aanmeld voor de bijeenkomst, dit vanwege het klaarzetten van koffie en thee en het reserveren van de ruimte.

Aanmelden kan per telefoon of mail.

urlIk hoop u te kunnen begroeten bij deze bijeenkomst. Kent u andere mantelzorgers die ook baat zouden kunnen hebben bij deze ontmoeting?

Breng ze gerust mee, de koffie en thee staat klaar!