Informatie maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM en de kabinetsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland, informeren wij u over hoe wij hiermee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat ook in deze onzekere tijden onze klanten en verwijzers kunnen rekenen op advies en ondersteuning.

Dit betekent dat vanaf maandag 16 maart al onze (inloop)locaties gesloten zijn maar dat wij  ‘s ochtends tussen 9.00 uur en 12.00 uur wel telefonisch bereikbaar zijn. Er zal in ieder geval tot 6 april a.s. geen fysiek contact plaatsvinden met onze hulpverleners, vrijwilligers of andere medewerkers van de organisatie.

 • Dit wil zeggen dat er geen huisbezoeken en overleggen plaatsvinden. Onze medewerkers zullen via de telefoon of mail hun klanten ondersteunen.
 • Ook de spreekuren komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zullen telefonische contactmomenten plaatsvinden.
 • Verder worden alle activiteiten en bijeenkomsten vanuit onze projecten tot nader bericht opgeschort.
 • Er zal van 09.00 – 12.00 uur een minimale bezetting op ons kantoor aanwezig zijn om de Maaltijdbezorgingen (met gepaste maatregelen) en de Personenalarmering te blijven uitvoeren.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen via info@torion.nl of bellen naar 050 53 44 173. Wij hopen met deze maatregelen onze dienstverlening tijdens deze weken zoveel mogelijk op pijl te houden.

Update vanwege Corona

In overleg met betrokkenen is besloten om af te zeggen t/m eind maart:

 • Alle beweegactiviteiten;
 • Alle ritten van de PlusBus;
 • Het seniorenkoor;
 • Ziekenhuisbegeleiding;
 • De Kenniskaravaan
 • Maaltijdbezorging gaat wel door, maar met aangepast protocol (zie foto).
 • Overige diensten als Personenalarmering, spreekuur Vluchtelingenwerk, etc. blijven onveranderd. Al geldt voor alle afspraken, (huis)bezoeken en bijeenkomsten dat per geval wordt afgewogen of dit verantwoord is. In overleg met de coördinator kan besloten worden dit uit te stellen of op andere wijze (telefonisch/via mail) door te laten gaan.

Torion laat haar maatregelingen afhangen van de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Het advies blijft om goed op je eigen gezondheid en hygiëne te letten. We verzoeken medewerkers die in risicogebieden zijn geweest en last hebben van verkoudheidsklachten of koorts om niet naar bijeenkomsten te komen en niet bij cliënten op bezoek te gaan.

Als er weer nieuwe richtlijnen vanuit de overheid komen, volgen we deze. We melden dit ook op onze website.

voor vragen neem gerust contact op met de balie of verantwoordelijk coördinator.

COVID-19

Als cliënt of medewerker (deelnemer, vrijwilliger of docent) van Torion kom je in aanraking met groepen of individuele personen. Hoe gaat Torion hier mee om?

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) onlangs ook Groningen bereikt. Het RIVM monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Dit bericht is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven maatregelen.

Torion laat het doorgaan van bijeenkomsten afhangen van advies van het RIVM. Als dat aangeeft dat bepaalde (geografische, grootte, type) bijeenkomsten niet meer mogen doorgaan, dan volgen we dat advies. Vooralsnog is daar geen sprake van. We verzoeken wel medewerkers die in risicogebieden zijn geweest en last hebben van verkoudheidsklachten of koorts om niet naar bijeenkomsten te komen en niet bij cliënten op bezoek te gaan.

Heb je afspraken, bezoeken, vergaderingen of bijeenkomsten? Ga er verstandig mee om. Bij twijfel: bel even vooraf of het kan doorgaan, zoek indien nodig een alternatief of ga niet. Meld dit vervolgens s.v.p. wel bij je coördinator of bij een van de andere beroepskrachten.

Wanneer je met cliënten of deelnemers werkt, is het advies om goed op je eigen hygiëne te letten. Dat betekent onder andere vaak handen wassen. Ook is het advies even geen handen te schudden en afstand te houden van je gesprekspartners. Leg uit waarom je geen hand geeft of afstand houd. Daar zal ongetwijfeld begrip voor zijn.

Wees alert waar je komt, of er gehoest wordt, verkoudheid of koorts is.

Als er nieuwe richtlijnen vanuit de overheid komen, volgen we deze. We melden dit ook op onze website.

Congres Toekomst van vrijwilligerswerk

MJD, Torion en Trias organiseerden afgelopen dinsdag in De Biotoop in Haren het eerste Noordelijke congres over de Toekomst van vrijwilligerswerk. De belangstelling was groot, 150 geïnteresseerden hadden zich aangemeld, veel organisaties kunnen immers niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligerscoördinatoren, sociaal werkers, beleidsambtenaren bezochten het congres waar lezingen en workshops werden gegeven over ‘hoe word je populair onder vrijwilligers’, ‘hoe activeer je jongeren om vrijwilliger te worden’, maar ook een workshop over de nieuwe inburgeringswet en het begeleiden van vrijwilligers met een rugzakje.

Veranderingen in vrijwilligersland

Joost van Alkemade van de NOV Platform Vrijwillige inzet hield een lezing over de veranderingen rondom vrijwilligerswerk. Zo doen mensen minder uren vrijwilligerswerk per week. Bovendien blijft niet iedereen jaren bij dezelfde organisatie. Vrijwilligers vinden het ook leuk om vaker te wisselen van werk.

De deelnemers waren enthousiast over het congres en vroegen zich af wanneer een volgend congres plaats zal vinden.

Hieronder een kleine impressie:

https://www.youtube.com/embed/MX1ne-cYFDE?rel=0

PlusBus uitstapjes

Het nieuwe programma voor uitjes in maart en april is uit! Zin in een Paaslunch, High Tea, pannenkoeken of stamppotbuffet? Een kijkje nemen bij het Wadden Center in Kornwerderzand of een rondleiding door museum GGZ in Assen? Met de PlusBus gaat u er in klein gezelschap gezellig op uit!

Onderhoud server

Op donderdagochtend 6 februari vindt groot onderhoud van de server van Torion plaats. U kunt ons aan de Kerklaan en via telefoon gewoon bereiken. Wij kunnen echter niet inloggen in onze systemen en u op die manier van dienst zijn of antwoorden.

Naar verwachting is alles ‘s middags weer volledig beschikbaar. Excuus voor het ongemak.

Beursvloer Maatschappelijk Ondernemen

Ondernemers, vrijwilligers, professionals en studenten: op 30 januari van 16.00 uur tot 19.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) is iedereen die zich voor de samenleving wil inzetten van harte welkom op onze derde beursvloer bij Royal FloraHolland in Eelde. Met een inleiding door Kees Klomp, aanjager Betekeniseconomie. Deelname is gratis. Aanmelden: http://harentynaarloseuitdaging.nl/beursvloer-2020/

Tijdens de beursvloer is er veel ruimte om te netwerken, ideeën op te doen en verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod. Wij hopen weer op tientallen matches tussen het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven op het gebied van helpende handen, kennis, spullen, materialen en faciliteiten. De opening wordt verricht door de beide gemeenten. Gastspreker Kees Klomp is naast aanjager van de Betekeniseconomie in Nederland ook boekschrijver en bekend van VPRO Tegenlicht. We onthalen u met muziek, theater en hapjes, begeleid door studenten van Noorderpoort. De matches worden ter plekke bekrachtigd door een notaris.
Zie ons filmverslag en jaarverslag op onze website voor een overzicht van geslaagde matches in de editie 2019. Meld u aan via http://harentynaarloseuitdaging.nl/beursvloer-2020/.

Fusie tussen Torion en Vlechter op 1 januari 2020

Met de ondertekening van de overeenkomsten door Tjardo Louwe, voorzitter Torion en Mohamed El Hamdaoui, directeur-bestuurder Stichting Vlechter, is de fusie tussen Torion en Vlechter een feit. Het huidige bestuur van Torion treedt af en maakt plaats maakt voor de directeur-bestuurder van Vlechter. Torion zal als stichting onder Vlechter alle werkzaamheden in de voormalige gemeente Haren blijven uitvoeren.

Kerstman op de koffie

‘Laat ze maar komen! Ik zal de vrijwilligers eens verrassen’ dacht de Kerstman en verscheen tijdens de Kerstkoffie voor de vrijwilligers van Torion. Traditioneel, de woensdag voor Kerst verwelkomt Torion haar vrijwilligers met een warm drankje en zoete lekkernijen en worden de eindejaars-attenties uitgedeeld. Vrijwilligers die nog niet zijn langs geweest kunnen alsnog hun tasje (heerlijke Mikkelhorst-inhoud) of doosje hartigheid ophalen.