Meldplicht datalekken

thF1Z0FSBT Onlangs is de server van Torion besmet door zogenaamde ransomware. Als gevolg daarvan zijn vele bestanden versleuteld en daardoor niet meer toegankelijk.

In een aantal van deze bestanden zijn ook persoonsgegevens van clienten, medewerkers e.d. van Torion opgenomen. Zij kunnen als gevolg van het ontoegankelijk zijn van de bestanden geen gebruik meer maken van een aantal van hun rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarop gebaseerde privacyverklaring van Torion, zoals het recht op inzage of correctie van persoonsgegevens.

Inmiddels heeft Torion maatregelen getroffen die het voor derden onmogelijk maken de gegevens op een of andere wijze te gebruiken.

Feest in Oosterhaar, diverse culturen in je wijk

Torion is vanmiddag present in Oosterhaar. Met ‘Heel Hollands Blik gooien en Ezeltje Prik’ zijn er leuke attenties te winnen…. als je ook wat vragen over Torion goed kunt beantwoorden. Ga de uitdaging aan!jeudeboules

Altijd op zoek naar Maatjes

maatjes gezocht

Maatjeswerk Het maatjeswerk van Stichting Torion is een verzamelbegrip voor het koppelen van vrijwillige ‘maatjes’ aan personen in de gemeente Haren die om wat voor reden dan ook een hulpvraag hebben. Soms heeft de professionele hulpverlening niet de tijd, ruimte en mogelijkheden om volledig gehoor te kunnen geven aan deze hulpvragen, dan proberen wij een maatje te koppelen voor net dat beetje extra aandacht die vaak broodnodig is. Onze maatjes bieden ondersteuning m.b.t. het sociaal-emotionele welzijn.

Denk hierbij aan frequent afspreken voor een goed gesprek, een wandeling, een spelletje, een uitstapje of maatjes die door hun aanwezigheid alleen even verlichting brengen aan mantelzorger. Het doorbreekt het alleen zijn en brengt leven in huis. Ook biedt Torion specifiek maatjeswerk zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij ziekenhuisbezoek, voor steun en een extra luisterend oor. De kracht van maatjeswerk is dat zij de verbondenheid in de samenleving versterkt. Het maatje opent deuren, verbreedt paden en is vaak een grote steun voor de ander.

Het maatjeswerk van Torion draait op vrijwilligers, met een beroepskracht als coördinator die als aanspreekpunt fungeert, intakegesprekken voert en koppelingen maakt.

Onze maatjes kiezen voor dit werk omdat zij iets willen betekenen voor mensen en de maatschappij. Het contact is vaak wederkerig; ook het maatje doet allerlei nieuwe ervaringen op en geniet van het contact. Wij besteden dan ook oprechte aandacht aan het proces van matchen, er wordt gekeken naar gezamenlijke interesses en een klik is erg belangrijk.

Helaas is de vraag naar maatjes groot, waardoor er een lange wachtlijst is en wij voortdurend op zoek zijn naar vrijwilligers.

Wilt u ook maatje worden? Neem dan snel contact op met Karin Orsel van Torion (k.orsel@torion.nl of 050-5344173).

Mantelzorg en ergotherapie

 

Maandag 7 mei is een ergotherapeut aanwezig bij de eerste bijeenkomst van mantelzorgers.

Zaken die we gaan behandelen zijn bijvoorbeeld hoe overbelasting te voorkomen, het geven van ergonomische instructie, o.a. over  lichaamshouding bij het ondersteunen en tillen, het op een andere manier leren uitvoeren van activiteiten, het gebruik van eventuele hulpmiddelen en het opnieuw inrichten of aanpassen van de woonomgeving.

Andere vragen zijn natuurlijk welkom.

Het zal fijn zijn als u zich van tevoren aanmeld voor de bijeenkomst, dit vanwege het klaarzetten van koffie en thee en het reserveren van de ruimte.

Aanmelden kan per telefoon of mail.

urlIk hoop u te kunnen begroeten bij deze bijeenkomst. Kent u andere mantelzorgers die ook baat zouden kunnen hebben bij deze ontmoeting?

Breng ze gerust mee, de koffie en thee staat klaar!

 

Laatste middag ‘Belastingspreekuur in de bibliotheek’

Belasting - foto bij promotieVrijdagmiddag  20 april zit tussen 14.00 uur en 17.00 uur Judith Brekhof, Sociaal Werker van Torion in de bibliotheek van Haren voor hulp bij uw online belastingaangifte. Deze vrijdag is de laatste keer dat dit in de bibliotheek wordt aangeboden.

Vergeet niet uw ID, BSN en DigiD van uzelf en eventuele kinderen of partner mee te nemen . Verder heeft u nodig: het jaaroverzicht van bank en inkomen en een overzicht van ziektekosten en giften.

Karin Orsel. Nieuwe medewerkster Torion stelt zich voor

Karin Orsel (1987) is sinds begin april in dienst van Stichting Torion. Zij gaat onder andere het Maatjesproject, de Telefooncirkel en de lotgenotengroep Mantelzorg begeleiden. Karin blijkt het druk te hebben, want naast haar werk voor Torion blijkt ze nog een opleiding te volgen. En dan is er nog haar zoon.

Karin Orsel Foto Marco in 't Veldt

De reis naar haar nieuwe werk in Haren duurt voor Karin een half uurtje, met verkeersdrukte vaak wat langer. Orsel woont namelijk in Stadskanaal. Ze werd weliswaar in de stad geboren, maar Karin groeide op in dit zuidelijke puntje van de Groningse Veenkoloniën. “Op termijn zou ik wel willen verhuizen naar de stad, maar woonruimte is niet zo gemakkelijk te vinden, en Stadskanaal is ook een leuke woonplek.”

Studie en werk voor Torion

Naast haar werk voor Torion is Karin druk aan de studie. Dat komt zo:

“Ik heb de mbo-opleiding SPW gedaan. Tijdens de stage daar werd me meteen een baan aangeboden. Ze hadden er met spoed iemand nodig, en dat was een te mooi aanbod om af te slaan. Het was toen meteen al mijn ambitie om ook verder te studeren, maar daar kreeg ik het gewoon te druk voor. Wel heb ik me toen binnen die baan verder ontwikkeld en ik ben in mijn werk flink gegroeid. Daarnaast werd ik voorzitter van de ondernemingsraad, wat ook een tijdvretertje was, maar wel een zeer leerzame ervaring. Vorig jaar was het echter toch zo ver dat ik weer wilde gaan studeren. Dat werd nu de nieuwe opleiding Social Work, op HBO- niveau. Dat is een soort combinatie tussen de vroegere opleidingen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, en SPH. Wie ons werk kent, weet dat er veel veranderd is. De participatiesamenleving vraagt om een andere opleiding, en daarom kwam er vanuit het werkveld de vraag of er een nieuwe opleiding kon komen die daar beter op aansluit. Dat is Social Work geworden.”

Toen ze een half jaar met haar nieuwe deeltijdopleiding bezig was, besloot Karin eens te solliciteren: “Ja, dat was een verrassing voor me, want ik werd meteen aangenomen.” En dus werkt Karin vanaf nu 16 uur per week voor Torion.

Thomas

Er is niet alleen werk en opleiding, want thuis zit ook nog iemand die de nodige aandacht nodig heeft: “Ja, ik ben een alleenstaande moeder. Mijn zoon is inmiddels tweeënhalf jaar en ik neem het grootste deel van de zorg voor hem op mij. Hoewel het soms erg pittig is, een peuter met een eigen willetje combineren met werk en studie, vind ik moeder zijn het mooiste wat er is en zou ik geen moment willen missen. Daarnaast heb ik gelukkig veel lieve mensen om me heen waar ik op kan terugvallen”.

De nieuwste theorie

En zo heeft Torion een nieuwe werknemer die niet alleen de nodige werk- en levenservaring meebrengt, maar ook de nieuwste theorie die ze op haar opleiding leert. Is er veel veranderd?

“Deze opleiding is natuurlijk helemaal nieuw ontwikkelt en anders opgezet, dat zegt al wat. Op deze bachelor- opleiding Social Work ontwikkel je jouw professionele sociale vaardigheden. Je leert mensen te ondersteunen in hun sociaal functioneren, als het even kan in en met hun eigen omgeving. Je krijgt te maken met maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken zoals armoede, kwetsbare mensen in kwetsbare wijken, verslaving en (huiselijk) geweld. Ook kun je aan de slag met vraagstukken in de samenleving, met buurtopbouw en met wijkontwikkeling. Het verschil met de vroegere opleidingen is vooral de invoering van welzijn nieuwe stijl, een beweging die erop gericht is de kracht van welzijn beter te benutten. WNS kent acht bakens (kenmerken) die richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector.
De opleiding sluit erg op de praktijk, je schrijft bijvoorbeeld verslagen waarin je de net geleerde theorie toepast op dingen die je in je werk meemaakt. Je leert bijvoorbeeld psychologie, sociologie en ethiek, en maakt dan in je verslag meteen een koppeling hoe je die toepast in je werk.”

Karins eerste indruk van Torion is gelukkig erg goed. “Het is een professionele organisatie met een mooie visie op welzijn. De mensen hier zijn vriendelijk, behulpzaam, en open; er hangt een goede sfeer. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop een positieve bijdrage te leveren”.

Op zoek naar een nieuw bestuurslid (onbezoldigd)

DSC02878

Voor het toezichthoudend bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen, de prestaties van de organisatie en het naleven van wet- en regelgeving zoeken wij iemand die maatschappelijk betrokken is met expertise op het gebied van het Sociaal Domein. meer informatie vindt u onder het ‘kopje’ bestuur van deze pagina.

 

 

 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Don ten Brink, directeur (050-534 41 73) of met Tjardo Louwe, voorzitter bestuur (06-517 16 069, na 18.00 uur).

U kunt reageren tot 19 april 2018, gericht aan het bestuur Torion. E-mailadres: d.tenbrink@torion.nl

x