Verkennend huisbezoek nieuw en anders

Komend najaar start Torion met Verkennend huisbezoek volgens de werkwijze van ‘Mijn positieve gezondheid’. Dit is een manier om breder naar gezondheid en welzijn te kijken.

Een medewerker van Verkennend huisbezoek komt op afspraak bij ouderen thuis en bespreekt met hen onderwerpen als wonen, sociale contacten en zingeving.

In het gesprek wordt de behoefte van zelfstandig wonende ouderen gepeild en krijgen zij informatie over diverse voorzieningen. Op deze manier kijkt de medewerker wat nodig is om bij te kunnen dragen aan de algemene tevredenheid en aan het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid. Teveel senioren zijn niet op de hoogte van bestaande voorzieningen of weten niet hoe ze er van gebruik kunnen maken. Het Verkennend huisbezoek is bedoeld om hen op weg te helpen.

De vrijwillige medewerkers die de bezoeken afleggen zijn hiervoor speciaal getraind en werken via een lijst van onderwerpen en vragen die is gebaseerd op de werkwijze van ‘Mijn positieve gezondheid’. Deelnemers worden vooraf benaderd voor een afspraak. Een medewerker komt nooit onaangekondigd.

Thuis en toch fit met beweeglessen online

Mist u de beweegactiviteiten van Torion? Via onderstaande linkjes geven onze docenten beweeglessen en yoga voor ouderen. Deze lessen vind u ook op de pagina Beweegactiviteiten elders op deze website. Veel beweegplezier!

Bij pijn en/of ander ongemak stoppen of de oefening overslaan.

 

Beweegles 1 Tineke van der Veen

Beweegles 2 Tineke van der Veen

Beweegles 1 Koosje Meiborg

Beweegles 2 Koosje Meiborg

Beweegles 3 Koosje Meiborg

Beweegles 4 Koosje Meiborg je hebt nodig 2 rollen ongebruikt wc papier of iets anders dat je in de hand kunt houden. Onbreekbaar. En zet de stoel zodanig neer dat je veilig met je armen kunt zwaaien. Sla ook niet tegen de stoel aan. Eerst voorzichtig uitproberen.

Beweegles 5 Koosje Meiborg

Beweegles 6 Koosje Meiborg

Beweegles serie 2 les 1 Koosje Meiborg Nodig: Een theedoek en 1 of 2 flesjes (onbreekbaar) met zand, rijst of water.

Beweegles serie 2, les 2 Koosje Meiborg

Beweeglessen met elastiek Oefeningen waarbij gebruik gemaakt wordt van oefen elastiek. Degenen die het nog niet hebben, kunnen dit Koosje zelf aanschaffen. De 2e hands is op. De nieuwe is op voorraad 3,50 euro per stuk. Je kunt ook zelf hier en daar gaan kijken.        Het kan zijn dat je spierpijn krijgt. Dat gaat weer over. Als je er erg last van hebt dan wat rustiger aan doen. Bv. minder herhalingen of het elastiek wat slapper houden. Training en herstel horen bij elkaar.

Beweegles serie 2, les 4 Koosje Meiborg Hierbij jullie gymles 4 van de 2e serie. Wees zorgvuldig, en let goed op je rug. Bij krachtoefeningen kan het snel gebeuren dat je banden verkeerd belast als je vergeet alle spieren  van buik en rug goed aan te spannen. Gewoon voorzichtig proberen, goed opletten wat je voelt en bij pijn en/of ander ongemak stoppen of oefening overslaan.

Beweegles serie 2, les 5 Koosje Meiborg Hierbij les 5 van de 2e serie. Je hebt nodig: oefen elastiek, flesje met zand of rijst en tennisbal. Ik hoop dat jullie het volhouden.

Beweegles serie 2, les 6 Koosje Meiborg Wat later dan jullie gewend  zijn. Dit is het gevolg van een blessure die ervoor zorgt dat alles langzamer gaat. Gelukkig valt het mee. Hopelijk blijft dat zo. Ik heb last van schouder en arm aan de rechterkant. Als gevolg van een huiselijke onhandigheid. Maar het advies van de dokter is : Blijf in beweging!

In juli en augustus stoppen we. De lessen blijven wel op de site staan. Misschien dat deze online gymlessen in de toekomst een vervolg krijgen naast de gewone groepslessen.

Je kunt rustig de lessen herhalen, spieren hebben herhaling nodig om op krachten te blijven. En ook de andere functies zoals coördinatie, balans enz. Dus klik op de link en aan de slag:  Ik wens iedereen een heel goede (Beweeg ) zomer toe en hoop jullie in september allemaal weer te zien! Zorg goed voor jezelf. Hartelijke groet, Koosje

Yogales Karka Speelman

Yoga les 2 Karka Speelman Zittende oefeningen voor nek en schouders

Blijf gezond en in beweging! Deelname is op eigen verantwoordelijkheid. Let op uw grenzen en ga niet door als u pijn krijgt.

Meer tips voor  beweegmogelijkheden:

“Drenthe Beweegt binnen” Op RTV Drenthe, elke ochtend, maar je kunt ook op een ander tijdstip de les doen. De inhoud is vergelijkbaar met wat de Vitaliteitstraining van Torion.

“Stoelyoga Nederland”

“Cordaan in beweging”

 

Weer nieuwe Beweeglessen voor thuis

Mist u de beweegactiviteiten van Torion? Via onderstaande linkjes geven onze docenten beweeglessen en yoga voor ouderen. Deze lessen vind u ook op de pagina Beweegactiviteiten elders op deze website. Veel beweegplezier!

Beweegles 1 Tineke van der Veen

Beweegles 2 Tineke van der Veen

Beweegles 1 Koosje Meiborg

Beweegles 2 Koosje Meiborg

Beweegles 3 Koosje Meiborg

Beweegles 4 Koosje Meiborg je hebt nodig 2 rollen ongebruikt wc papier of iets anders dat je in de hand kunt houden. Onbreekbaar. En zet de stoel zodanig neer dat je veilig met je armen kunt zwaaien. Sla ook niet tegen de stoel aan. Eerst voorzichtig uitproberen.

Beweegles 5 Koosje Meiborg

Beweegles 6 Koosje Meiborg

Beweegles 7 Koosje Meiborg Nodig: Een theedoek en 1 of 2 flesjes (onbreekbaar) met zand, rijst of water.

Beweegles 8 Koosje Meiborg

Beweeglessen met elastiek Oefeningen waarbij gebruik gemaakt wordt van oefen elastiek. Degenen die het nog niet hebben, kunnen dit Koosje zelf aanschaffen. De 2e hands is op. De nieuwe is op voorraad 3,50 euro per stuk. Je kunt ook zelf hier en daar gaan kijken.        Het kan zijn dat je spierpijn krijgt. Dat gaat weer over. Als je er erg last van hebt dan wat rustiger aan doen. Bv. minder herhalingen of het elastiek wat slapper houden. Training en herstel horen bij elkaar.

Bij pijn en/of ander ongemak, stoppen of oefening overslaan!

Veel beweegplezier, hartelijke groet, Koosje

Yogales Karka Speelman

Yoga les 2 Karka Speelman Zittende oefeningen voor nek en schouders

Blijf gezond en in beweging! Deelname is op eigen verantwoordelijkheid. Let op uw grenzen en ga niet door als u pijn krijgt.

Meer tips voor  beweegmogelijkheden:

“Drenthe Beweegt binnen” Op RTV Drenthe, elke ochtend, maar je kunt ook op een ander tijdstip de les doen. De inhoud is vergelijkbaar met wat de Vitaliteitstraining van Torion.

“Stoelyoga Nederland”

“Cordaan in beweging”

 

We beleven nu een bijzondere periode

Wij willen wij u graag in deze moeilijke tijd een hart onder de riem steken.

Want hoewel onze activiteiten en sociale contacten niet doorgaan,

willen wij u laten weten dat u er niet alleen voor staat.

 Heeft u behoefte aan een luisterend oor, dan kunt u ons

van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur bellen

050-5344173

Veel sterkte en houd moed,

 

Namens alle medewerkers van Torion

De maatregelen die we als organisatie hebben getroffen ter voorkoming van het verspreiding van het coronavirus zijn verlengd tot en met 28 april, conform de aankondiging gisteren (31 maart jl.) door het kabinet.

Kort samengevat betekent dit dat er geen huisbezoeken plaatsvinden door vrijwilligers en/of beroepskrachten. Dat de beweegactiviteiten, de PlusBus, mantelzorgbijeenkomsten, het Alzheimer Café en mentorprojecten stil liggen.

De maaltijdbezorging gaat wel door en de Personenalarmering in beperkte vorm.

Heeft u hierover vragen of kunnen wij u op andere wijze van dienst zijn? Er is altijd iemand van ons bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur via 050-5344173.

Informatie maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM en de kabinetsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland, informeren wij u over hoe wij hiermee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat ook in deze onzekere tijden onze klanten en verwijzers kunnen rekenen op advies en ondersteuning.

Dit betekent dat vanaf maandag 16 maart al onze (inloop)locaties gesloten zijn maar dat wij  ‘s ochtends tussen 9.00 uur en 12.00 uur wel telefonisch bereikbaar zijn. Er zal in ieder geval tot 6 april a.s. geen fysiek contact plaatsvinden met onze hulpverleners, vrijwilligers of andere medewerkers van de organisatie.

 • Dit wil zeggen dat er geen huisbezoeken en overleggen plaatsvinden. Onze medewerkers zullen via de telefoon of mail hun klanten ondersteunen.
 • Ook de spreekuren komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zullen telefonische contactmomenten plaatsvinden.
 • Verder worden alle activiteiten en bijeenkomsten vanuit onze projecten tot nader bericht opgeschort.
 • Er zal van 09.00 – 12.00 uur een minimale bezetting op ons kantoor aanwezig zijn om de Maaltijdbezorgingen (met gepaste maatregelen) en de Personenalarmering te blijven uitvoeren.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen via info@torion.nl of bellen naar 050 53 44 173. Wij hopen met deze maatregelen onze dienstverlening tijdens deze weken zoveel mogelijk op pijl te houden.

Update vanwege Corona

In overleg met betrokkenen is besloten om af te zeggen t/m eind maart:

 • Alle beweegactiviteiten;
 • Alle ritten van de PlusBus;
 • Het seniorenkoor;
 • Ziekenhuisbegeleiding;
 • De Kenniskaravaan
 • Maaltijdbezorging gaat wel door, maar met aangepast protocol (zie foto).
 • Overige diensten als Personenalarmering, spreekuur Vluchtelingenwerk, etc. blijven onveranderd. Al geldt voor alle afspraken, (huis)bezoeken en bijeenkomsten dat per geval wordt afgewogen of dit verantwoord is. In overleg met de coördinator kan besloten worden dit uit te stellen of op andere wijze (telefonisch/via mail) door te laten gaan.

Torion laat haar maatregelingen afhangen van de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Het advies blijft om goed op je eigen gezondheid en hygiëne te letten. We verzoeken medewerkers die in risicogebieden zijn geweest en last hebben van verkoudheidsklachten of koorts om niet naar bijeenkomsten te komen en niet bij cliënten op bezoek te gaan.

Als er weer nieuwe richtlijnen vanuit de overheid komen, volgen we deze. We melden dit ook op onze website.

voor vragen neem gerust contact op met de balie of verantwoordelijk coördinator.

COVID-19

Als cliënt of medewerker (deelnemer, vrijwilliger of docent) van Torion kom je in aanraking met groepen of individuele personen. Hoe gaat Torion hier mee om?

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) onlangs ook Groningen bereikt. Het RIVM monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Dit bericht is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven maatregelen.

Torion laat het doorgaan van bijeenkomsten afhangen van advies van het RIVM. Als dat aangeeft dat bepaalde (geografische, grootte, type) bijeenkomsten niet meer mogen doorgaan, dan volgen we dat advies. Vooralsnog is daar geen sprake van. We verzoeken wel medewerkers die in risicogebieden zijn geweest en last hebben van verkoudheidsklachten of koorts om niet naar bijeenkomsten te komen en niet bij cliënten op bezoek te gaan.

Heb je afspraken, bezoeken, vergaderingen of bijeenkomsten? Ga er verstandig mee om. Bij twijfel: bel even vooraf of het kan doorgaan, zoek indien nodig een alternatief of ga niet. Meld dit vervolgens s.v.p. wel bij je coördinator of bij een van de andere beroepskrachten.

Wanneer je met cliënten of deelnemers werkt, is het advies om goed op je eigen hygiëne te letten. Dat betekent onder andere vaak handen wassen. Ook is het advies even geen handen te schudden en afstand te houden van je gesprekspartners. Leg uit waarom je geen hand geeft of afstand houd. Daar zal ongetwijfeld begrip voor zijn.

Wees alert waar je komt, of er gehoest wordt, verkoudheid of koorts is.

Als er nieuwe richtlijnen vanuit de overheid komen, volgen we deze. We melden dit ook op onze website.

Congres Toekomst van vrijwilligerswerk

MJD, Torion en Trias organiseerden afgelopen dinsdag in De Biotoop in Haren het eerste Noordelijke congres over de Toekomst van vrijwilligerswerk. De belangstelling was groot, 150 geïnteresseerden hadden zich aangemeld, veel organisaties kunnen immers niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligerscoördinatoren, sociaal werkers, beleidsambtenaren bezochten het congres waar lezingen en workshops werden gegeven over ‘hoe word je populair onder vrijwilligers’, ‘hoe activeer je jongeren om vrijwilliger te worden’, maar ook een workshop over de nieuwe inburgeringswet en het begeleiden van vrijwilligers met een rugzakje.

Veranderingen in vrijwilligersland

Joost van Alkemade van de NOV Platform Vrijwillige inzet hield een lezing over de veranderingen rondom vrijwilligerswerk. Zo doen mensen minder uren vrijwilligerswerk per week. Bovendien blijft niet iedereen jaren bij dezelfde organisatie. Vrijwilligers vinden het ook leuk om vaker te wisselen van werk.

De deelnemers waren enthousiast over het congres en vroegen zich af wanneer een volgend congres plaats zal vinden.

Hieronder een kleine impressie:

https://www.youtube.com/embed/MX1ne-cYFDE?rel=0