Bestuur

Met ingang van 1 januari 2020 is Torion bestuurlijk gefuseerd met Stichting Vlechter.

Het bestuur van Vlechter is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de prestaties van de organisatie.