Welzijnsstichting Torion beëindigt haar activiteiten

 

Welzijnsstichting Torion in Haren beëindigt haar activiteiten per 1-1-2022

In goed overleg met de gemeente Groningen heeft stichting Torion besloten om haar activiteiten te beëindigen per 1-1-2022. De gemeente Groningen is al geruime tijd geleden over dit voornemen geïnformeerd, zodat zij hierop kon anticiperen.

Er is het nodige ondernomen -in gezamenlijkheid met de gemeente Groningen- om de activiteiten doorgang te laten vinden in 2022 en daarna. Dit zal door de gemeente Groningen de komende tijd nader geconcretiseerd worden en met de inwoners worden gedeeld.

Stichting Torion is per 24 december 2021 gesloten.