Altijd op zoek naar Maatjes

maatjes gezocht

Maatjeswerk Het maatjeswerk van Stichting Torion is een verzamelbegrip voor het koppelen van vrijwillige ‘maatjes’ aan personen in de gemeente Haren die om wat voor reden dan ook een hulpvraag hebben. Soms heeft de professionele hulpverlening niet de tijd, ruimte en mogelijkheden om volledig gehoor te kunnen geven aan deze hulpvragen, dan proberen wij een maatje te koppelen voor net dat beetje extra aandacht die vaak broodnodig is. Onze maatjes bieden ondersteuning m.b.t. het sociaal-emotionele welzijn.

Denk hierbij aan frequent afspreken voor een goed gesprek, een wandeling, een spelletje, een uitstapje of maatjes die door hun aanwezigheid alleen even verlichting brengen aan mantelzorger. Het doorbreekt het alleen zijn en brengt leven in huis. Ook biedt Torion specifiek maatjeswerk zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij ziekenhuisbezoek, voor steun en een extra luisterend oor. De kracht van maatjeswerk is dat zij de verbondenheid in de samenleving versterkt. Het maatje opent deuren, verbreedt paden en is vaak een grote steun voor de ander.

Het maatjeswerk van Torion draait op vrijwilligers, met een beroepskracht als coördinator die als aanspreekpunt fungeert, intakegesprekken voert en koppelingen maakt.

Onze maatjes kiezen voor dit werk omdat zij iets willen betekenen voor mensen en de maatschappij. Het contact is vaak wederkerig; ook het maatje doet allerlei nieuwe ervaringen op en geniet van het contact. Wij besteden dan ook oprechte aandacht aan het proces van matchen, er wordt gekeken naar gezamenlijke interesses en een klik is erg belangrijk.

Helaas is de vraag naar maatjes groot, waardoor er een lange wachtlijst is en wij voortdurend op zoek zijn naar vrijwilligers.

Wilt u ook maatje worden? Neem dan snel contact op met Karin Orsel van Torion (k.orsel@torion.nl of 050-5344173).