“Als het goed is merkt de burger daar niets van“

profielfoto Don

In januari 2020 komt er een formeel einde aan welzijnsorganisatie Stichting Torion. “Als het goed is merkt de burger daar niets van“ vertelt interim-directeur Don ten Brink….

Het volledige interview is terug te vinden in HarendeKrant online op: Interview directeur Torion http://www.harendekrant.nl/nieuws/torion-zal-veranderen-wat-merkt-de-burger-daarvan/

of lees de tekst hieronder:

Torion zal veranderen, wat merkt de burger daarvan?

Door Marco in ‘t Veldt

“Als het goed is merkt de burger daar niets van. Daar doen we onze uiterste best voor. Een deel van ons werk is al overgegaan naar het nieuw gevormde WIJ-team Haren. De rest blijven wij als Torion doen, maar wij fuseren wel per 1 januari 2020 met de MJD in de stad. We knokken er keihard voor dat ‘alle verworvenheden van Haren’ behouden blijven, zoals bij de gemeentelijke herindeling is beloofd.”
Ten Brink werd ooit aangesteld ‘om op de winkel te passen.’ Het liep heel anders toen de gemeentelijke herindeling er tussenkwam. Tijdens de strijd tegen de herindeling en tijdens de herindeling zelf werd het belangrijk om alle werkzaamheden van Torion zo te laten doorlopen, dat de kwetsbare inwoners van Haren er niet onder zouden lijden. Dat was niet gemakkelijk, met een gemeentebestuur van Haren dat ieder gesprek met de herindelingspartner verbood maar dat wel met stevige bezuinigingen op het welzijnswerk kwam.

Van voorgenomen fusie naar herindeling
Voor Ten Brink begon het avontuur in de supermarkt van Zuidhorn, het dorp waar hij woont. In december 2015 kwam hij er een oud-collega tegen die bij Torion werkt. “Ze zoeken nog iemand, vertelde ze”. Ten Brink was eigenlijk al met pensioen maar hij stond wel open voor een nieuwe uitdaging. “Wil je de fusie met Tinten begeleiden?” vroeg het bestuur van Torion hem. De aanstaande fusie met welzijnsorganisatie Tinten uit Gieten leek op dat moment in kannen en kruiken. Ten Brink: “Het was duidelijk dat Torion te klein was geworden en een fusie met de grote welzijnsstichting uit Gieten leek voor de hand te liggen. De handtekeningen onder de intentieverklaring waren al gezet. Maar kort daarop werd duidelijk dat de provincie Groningen wilde dat Haren met de stad ging fuseren. Dat veranderde alles.”

Ten Brink studeerde ooit andragogiek en was lang directeur van Stichting Welzijnswerk Westerkwartier. Daarna voerde hij voor diverse gemeenten fusies uit van re-integratiebedrijven en sociale werkvoorziening. Hij leek daarom de aangewezen persoon om de fusie tussen Torion en Tinten te begeleiden.
Ten Brink: “Ik dacht eerst dat ik een soort routineklus zou uitvoeren. Maar toen kwam de herindeling en het verzet van de gemeente Haren daartegen. We kregen de ene na de andere bezuiniging aan de broek. Daar werden we erg boos over. Nooit, maar dan ook nooit werden die bezuinigingen inhoudelijk onderbouwd! Gelukkig hebben we alles kunnen volbrengen zonder dat er inhoudelijk iets is afgebroken. Integendeel, we zijn er trots op dat we nog diverse belangrijke projecten hebben kunnen opzetten.”

Ondersteuning van kwetsbare mensen
Als welzijnsstichting biedt Torion laagdrempelige goedkope hulp aan mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. In de huidige participatiemaatschappij is dat meer nodig dan ooit. Torion zet ook veel vrijwilligers in. Dat spaart op den duur geld. “We proberen bijvoorbeeld ondersteuning te bieden aan mantelzorgers, mensen die de vaak zware zorg aan een ziek familielid bieden. We zouden een voorziening voor respijtzorg moeten opzetten. Doen we dat niet, dan komen veel van deze mensen vroeger of later in veel duurdere voorzieningen terecht. Maar Haren is ook niet vrij van problemen onder jongeren. Ik ben daarom blij dat we ons jongerenwerk goed in de benen hebben kunnen houden. Om de aansluiting tussen basis- en middelbare school beter te laten verlopen werd onlangs nog het project ‘School ‘s cool’ opgezet. Voor jongeren die helemaal buiten de boot dreigen te vallen hebben we het nieuwe project Kans050. Daarnaast biedt Torion een breed palet aan diensten, zoals buurtbemiddeling, maaltijdvoorziening, personenalarmering, ondersteuning van mantelzorgers, maatjeswerk, de PlusBus en de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen waarmee we de samenleving een stuk leefbaarder maken voor mensen waarmee het even wat minder gaat.”

Ommekeer
Ten Brinks voorganger Fred Landwaart stapte in 2016 op toen de verhoudingen tussen het gemeentebestuur van Haren en Torion steeds meer verzuurden door de voortdurende bezuinigingen. In Ten Brink vond Torion een joviale opvolger die met zijn schwung goed mensen voor zich in kan nemen. Toch had ook hij op den duur moeite om met het gemeentebestuur van Haren on speaking terms te blijven. “We hadden te maken met afbraakbeleid. Het bestuur van Torion was gelukkig heel stellig en heeft zich tegen de bezuinigingen met hand en tand verzet, tot aan de rechter. Ook is het altijd vierkant achter onze medewerkers blijven staan.”

Toen duidelijk werd dat de gemeentelijke herindeling onomkeerbaar werd moest ook het gemeentebestuur van Haren toegeven. Ten Brink: “Toen moesten we in veel te weinig tijd dingen regelen. Voor onze cliënten en vrijwilligers, maar ook voor ons personeel dat veel te lang in onzekerheid zat. Gelukkig heeft ons bestuur keihard geëist dat alle banen en taken behouden zouden blijven. De gemeente Haren heeft daarin uiteindelijk ook voorzien door de subsidie voor Torion voor drie jaar toe te kennen. De stad werkt met WIJ-teams, die adviseren maar hebben niet zoveel uitvoerende taken als Torion. Die uitvoerende taken blijven wij voortzetten zodat ze voor Haren behouden blijven. Wel zal Torion per 1 januari 2020 fuseren met de MJD, een vergelijkbare organisatie als Torion in de stad Groningen. Torion blijft de taken uitvoeren die niet naar het WIJ-team zijn overgegaan, zoals de PlusBus en het vluchtelingenwerk. Voor ons hele team was het een buitengewoon spannende en hectische tijd, maar als het goed is, hebben de burgers daar niets van gemerkt. Ik ben buitengewoon trots op de professionaliteit van onze medewerkers die er onder deze moeilijke omstandigheden – alle onzekerheid en bezuinigingen – alles aan gedaan hebben om hun werk onverkort goed uit te voeren. Daardoor zijn er geen inwoners van Haren tussen het wal en het schip gevallen.”

Naar WIJ:
Maatschappelijk werk
Jongerenwerk
Opbouwwerk
Echtscheidingsondersteuning/-spreekuur
De Cliëntondersteuning bij het Keukentafelgesprek
De Formulierenbrigade

Naar ZINN:
Casemanagement dementie

Bij Torion blijft:
De organisatie van het Alzheimercafé
Buurtbemiddeling
Het Maatjeswerk (bezoekgroepen, ziekenhuisbegeleiding e.d.)
De maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen
De lotgenotengroep Mantelzorg en de organisatie van de Dag van de Mantelzorg
De mentorprojecten School ’s cool en Kans 050
De organisatie van de beweegactiviteiten, waaronder zwemmen, yoga, koersbal etc.)
Koken en Kletsen
Het bestuur van het Huttenbouwdorp
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk
De Vrijwilligers VacatureBank
De organisatie van de reisjes van de PlusBus
De bezorging van warme maaltijden in samenwerking met De Westerholm
De plaatsing en het verhelpen van storingen van de toestellen voor de Personenalarmering
De Telefooncirkels
Het Verkennend Huisbezoek