Workshop Begrip voor elkaar

Maatschappelijke organisaties en hun vrijwilligers krijgen in toenemende mate te maken met een diversiteit en andersdenkenden binnen de groep waar ze mee werken. Dat kan zijn jong – oud, hoger – lager opgeleid, Nederlands als moedertaal of niet, verschillen in woonomgeving, gewoontes en gebruiken. Het is niet vanzelfsprekend dat het contact onderling soepel verloopt in zo’n situatie. Wie als vrijwilliger of als professional met diversiteit binnen een groep te maken krijgt kan inzicht en handvatten gebruiken om de samenwerking goed of beter te laten verlopen.

Monique Kroese is een enthousiaste en ervaren trainer interculturele communicatie bij de Faculteit Bedrijfskunde en Economie aan de RuG. Zij begeleidt deze workshop waarvan de opzet vooral praktisch is: veel zelf ervaren en oefenen. Ze legt met de deelnemers het accent op het bewust worden van de eigen culturele bagage, het effect van je eigen gedrag op anderen, omgaan met een eerste indruk en het slaan van een brug naar de ander. We zullen met openheid en humor onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om alert en respectvol te kunnen omgaan met diversiteit.

Datum: dinsdag 21 januari 2019, 19.30-21.30 uur
Locatie: Stichting Bea, Sportcentrum UMCG,
locatie Beatrixoord, Dilgtweg 5 | 9751 ND Haren, tel. 050 – 361 09 07
Trainer: drs. Monique M.M. Kroese, Rijksuniversiteit Groningen

Opgeven voor deze workshop via n.folkers@torion.nl of 050-534 41 73 (Torion)

Locatie

Kaart niet beschikbaar