Geannuleerd; Training ‘Weerbaar als vrijwilliger’ (Kenniskaravaan)

Waar mensen zijn wordt gecommuniceerd. Het is niet altijd even gemakkelijk om je uit te spreken of je grenzen te stellen. Dat geldt ook op de werkvloer. Je uitspreken vanuit eigen rust en stabiliteit, zonder om de hete brei heen te draaien, met inlevingsvermogen voorkomt ruis en gedoe.

In de training, die wordt gegeven door Richard Aeilkema, van Weerbaarheid Noord, komt onder andere stemgebruik en woordgebruik aan de orde. Net als lichaamshouding, uitstraling, nee kunnen zeggen, hulp vragen en hulp bieden.

Deze bijeenkomst is bestemd voor vrijwilligers en is gratis toegankelijk

Voor elke cursus is opgave noodzakelijk. Wilt u meer informatie?

Torion, Steunpunt Vrijwilligerswerk Haren

j.bloema@torion.nl / 050 534 41 73

De Kenniskaravaan is een aaneenschakeling van boeiende trainingen, leuke workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties zoals verenigingen, stichtingen of bewonersinitiatieven.

Deze ‘voorjaars’ Kenniskaravaan is ontstaan uit samenwerking tussen de Steunpunten Vrijwilligerswerk Haren en Tynaarlo en de Haren-Tynaarlose Uitdaging.

Het aanbod is afkomstig van maatschappelijk betrokken bedrijven, ondernemers en organisaties die hun kennis en faciliteiten belangeloos inzetten voor de Harense en Tynaarlose samenleving

Locatie

Kaart niet beschikbaar