PlusBusrit naar Palingrokerij Zoutkamp

Palingrokerij Postma serveert ons eerst een smakelijk visje en geeft ons daarna een rondleiding door hun palingrokerij. De visser kan het hele proces van vangst tot bord uit eigen ervaring vertellen.

Uitstapje in kleine groep, u wordt aan de voordeur opgehaald en weer thuisgebracht.

Onder voorbehoud, want ritten kunnen alleen plaatsvinden bij minimale deelname van 5 personen, met een maximum van 7 (naast chauffeur en begeleider).

Vraag voor meer informatie naar de actuele folder of meld u aan bij Torion, 050-534 41 73.