Mantelzorgbijeenkomst

Het thema van deze middag is: Gevoelswereldspel’ Dit is een kaartspel waarbij er om beurten een (blinde) kaart wordt gepakt. Vervolgens worden er wat vragen over uw prettige gevoel t.o.v. de beeltenis op de kaart gesteld, uiteraard bent u vrij om hierop te antwoorden. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit in kleinere groepjes worden gespeeld.

Het doel van deze spelvorm is: A) Bewustwording van de eigen gevoelens en B) Kennismaking met anderen.

Kortom, wederom een middag waar ‘winst’ uit te behalen is en daarnaast gezelligheid biedt. Koffie en thee staat klaar. Er is gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Kent u mantelzorgers die ook baat zouden kunnen hebben bij deze ontmoeting? Breng ze dan gerust mee!

Wilt u zich van te voren opgeven voor deze middag, vanwege het klaarzetten van koffie en thee en het reserveren van de ruimte. 050-5344173

 

Locatie

Kaart wordt geladen…