Kenniskaravaan; Informatiebijeenkomst Nieuwkomers en vrijwilligerswerk

Nieuwkomers (w.o. vluchtelingen) kunnen een waardevolle aanvulling zijn op het bestaande, maar niet altijd toereikende aanbod van vrijwilligers. Onbekendheid bij vrijwilligersorganisaties met deze doelgroep zorgt dat nieuwkomers nog niet zo vaak als vrijwilliger worden ingezet.

Nieuwkomers zijn vaak vluchtelingen uit Syrie, Eritrea, Irak en andere landen. Het is voor hen niet altijd gemakkelijk hun draai te vinden in de nieuwe woonomgeving. Ze zijn vaak heel gemotiveerd om iets aan te pakken. Vrijwilligerswerk kan hun de mogelijkheid bieden te werken aan een nieuwe toekomst, de cultuur beter te leren kennen, de nederlandse taal te oefenen en weer een werkritme op te bouwen.

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen deelnemers meer inzicht in:

  • de achtergrond van nieuwkomers
  • handvatten voor communicatie
  • cultuurverschillen
  • de motivatie van nieuwkomers om vrijwilligerswerk te doen

De Kenniskaravaan is een aaneenschakeling van boeiende trainingen, leuke workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties zoals verenigingen, stichtingen of bewonersinitiatieven.

De Kenniskaravaan is een samenwerkingsverband tussen Torion’s steunpunt vrijwilligerswerk, Vrijwilligerswerk Tynaarlo en de Haren-Tynaarlose Uitdaging.

Het aanbod is afkomstig van maatschappelijk betrokken bedrijven, ondernemers en organisaties die hun kennis en faciliteiten belangeloos inzetten voor de Harense en Tynaarlose samenleving.

Aanmelden of meer informatie? Voor elke workshop/training is een tijdige opgave noodzakelijk.

Voor inwoners van Haren e.o. is dit bij Torion: info@torion.nl of 050-534 41 73

Locatie

Kaart wordt geladen…