Kenniskaravaan; Hoe organiseer ik een bestuur?

In een goed georganiseerd bestuur kennen de bestuursleden hun taken en verantwoordelijkheden en gaat het bestuur slagvaardig te werk, maar soms loopt het wat minder lekker. Daarom biedt de Kenniskaravaan een training voor bestuursleden. Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Samenstelling van het bestuur; actief of op afstand?
  • Is het bestuur voorzien van de nodige kennis en kunde?
  • Wie heeft welke verantwoordelijkheid?
  • Een helder beleid en de voordelen daarvan
  • Van ambities naar doelen
  • Het belang van een missie, visie en strategie

De training wordt gegeven door Frits Ronda. Hij is actief in verschillende bestuursfuncties en heeft daarnaast ervaring in het (weer) op weg helpen van maatschappelijke organisaties waarbij hij structuur aanbrengt zonder daarbij het roer over te nemen. Momenteel is hij betrokken bij de Stichting Alzheimer Nederland (afdeling Groningen), bij de POSO (Plaatselijk Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties) en bij de Stichting Midden-Groningse Uitdaging.

Deelname is gratis, maar geef je tijdig op voor deze avond via 050-534 41 73 of mail j.bloema@torion.nl

De Kenniskaravaan is een aaneenschakeling van boeiende trainingen, themabijeenkomsten en leuke workshops voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties als verenigingen, stichtingen of bewonersinitiatieven. Het aanbod is afkomstig van maatschappelijk betrokken bedrijven, ondernemers en organisaties die hun kennis en faciliteiten belangeloos inzetten voor de Harense en Tynaarlose samenleving. Daarvoor zijn wij ze zeer dankbaar.

De Kenniskaravaan is een samenwerking tussen Steunpunt vrijwilligerswerk Haren, Steunpunt vrijwilligerswerk Tynaarlo en de Haren-Tynaarlose Uitdaging.

Locatie

Kaart wordt geladen…