Kenniskaravaan; AVG cursus voor verenigingen en stichtingen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG geldt ook voor  vrijwilligersorganisaties en daarom moeten ook zij voldoen aan deze wetgeving. Vereniging NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) heeft een stappenplan gemaakt voor vrijwilligersorganisaties. Tijdens deze cursus krijgt u informatie over wat de AVG voor uw organisatie betekent en welke stappen u nog kunt nemen. Natuurlijk is er ook gelegenheid om uw vragen te stellen.

Deelname is gratis, maar geef je tijdig op voor deze avond via 050-534 41 73 of mail: j.bloema@torion.nl

De Kenniskaravaan is een aaneenschakeling van boeiende trainingen, themabijeenkomsten en leuke workshops voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties als verenigingen, stichtingen of bewonersinitiatieven. Het aanbod is afkomstig van maatschappelijk betrokken bedrijven, ondernemers en organisaties die hun kennis en faciliteiten belangeloos inzetten voor de Harense en Tynaarlose samenleving. Daarvoor zijn wij ze zeer dankbaar.

De Kenniskaravaan is een samenwerking tussen Steunpunt vrijwilligerswerk Haren, Steunpunt vrijwilligerswerk Tynaarlo en de Haren-Tynaarlose Uitdaging.

Locatie

Kaart wordt geladen…