Mantelzorgers spreken zich uit

16thchapelIn een enquête onder mantelzorgers in de gemeente Haren vroeg Torion naar wat zij nodig hebben om hun taken als mantelzorger zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en vol te kunnen houden zonder dat dit ten koste gaat van hun eigen welzijn.

De bijeenkomsten met lotgenoten worden als waardevol ervaren. Enkele uitspraken:

Ik leer veel van het uitwisselen van ervaringen en de vragen die gesteld worden door andere mantelzorgers. Ook leer ik veel van de sprekers die uitgenodigd worden om een onderwerp te bespreken. Ik hoop dat de bijeenkomsten doorgaan.”

“Mantelzorgers hebben goede tips voor elkaar.”

Het bijwonen van bijeenkomsten met sprekers is leuk en leerzaam.”

Daarnaast gaven de respondenten ook enkele suggesties voor de mantelzorgbijeenkomsten, zoals:

  • Thema over bepaalde ziekten bespreken door een deskundige
  • Informatie over WMO beleid/voorzieningen
  • Praktische tips voor bijvoorbeeld iemand in- en uit bed tillen
  • Overbelasting van de mantelzorger
  • Respijtmogelijkheden
  • Huisvestingsoplossingen

Conclusie:

De mantelzorgbijeenkomst wordt als waardevol ervaren door de mantelzorgers. Het onderlinge contact met uitwisseling van ervaringen en met name de uitwisseling van informatie onderling en door specialisten geeft deze bijeenkomst zijn bestaansrecht. Dit betekent dat Torion ook in de komende tijd de mantelzorgbijeenkomsten zal voortzetten .