Nieuwsbrief voor vrijwilligers

De nieuwsbrief is half november verschenen en valt een dezer dagen bij alle vrijwilligers in de bus.

In de nieuwsbrief van dit najaar schrijft Corrie Rot over haar jaren in Haren als ouderenadviseur. Kunt u een dag uit het leven van een sociaal werker lezen; vertelt een vrijwilliger over haar bezoekjes en probeert een redactielid het koersbal onder de knie te krijgen. En zet de datum voor de kerstkoffie alvast in de agenda!

2015 koersbal