Maatschappelijk Werk, Kortdurende Hulp

Iedereen heeft wel eens kleine of grote problemen. Vaak zelf op te lossen, of men kan terecht bij familie of vrienden. Maar soms is dat niet de oplossing. Dan kan Maatschappelijk Werk / Kortdurende Hulp ondersteuning bieden. 

Wie kan er bij de kortdurende hulpverlening terecht? Mensen van jong tot oud die (tijdelijk) zelf hun problemen niet meer kunnen oplossen. U kunt daarbij denken aan de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis, financiële zorgen of relatieproblemen. Maar ook huisvesting, problemen bij de opvoeding of eenzaamheid kunt u met onze sociaal werkers bespreken. 

Wat kunnen wij voor u doen? De sociaal werker is opgeleid om te luisteren naar uw verhaal. Zij geeft advies, biedt ondersteuning en zoekt samen met u naar een goede oplossing. Soms is één gesprek voldoende en soms zijn meerdere gesprekken nodig. Af en toe verwijst de sociaal werker door naar een andere instantie of hulpverlener.

Vertrouwd en veilig Een gesprek met een sociaal werker kost u niets en is vertrouwelijk. Onze sociaal werkers werken volgens gedragscode. Als het voor de oplossing van uw probleem nodig is om te overleggen met anderen,
vragen we uw toestemming. Overleg met bijvoorbeeld de huisarts, gemeente of andere hulpverleners. Wij geven alleen informatie door aan anderen,als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U ondertekent hiervoor een schriftelijke verklaring.

U kunt zich zonder verwijzing aanmelden voor deze Kortdurende Hulp. U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen via 050-5344173 of via mail info@torion.nl. Na aanmelding neemt binnen enkele dagen een van onze sociaal werkers contact met u op voor een intakegesprek.

Crisis buiten kantooruren bel: 0522-279944

-NIEUW- Gratis app over Mindfulness

Wil je beter omgaan met stress of zelfbewuster worden? Wil je meer in het ‘hier en nu’ leven? Oftewel Mindful zijn? De gratis Mindfulness coach helpt je hierbij. Ook als je niet bij VGZ verzekerd bent.

  • Volg het programma van vijf weken
  • Of kies zelf een van de ingesproken oefeningen
  • Oefen zoveel je wilt en waar je maar wilt
  • Koppel de oefeningen eenvoudig aan je agenda.

De App is gratis; na vijf weken kun je het programma opnieuw instellen en volgen. Aanmelden: de app is te downloaden in de App Store of Play Store. Voor vragen kun je mailen naar mindfulness@vgz.nl

Download hier de folder “Kortdurende hulp”

 

Stimuleren van gezondere leefstijl voor 70+ ers

small-logoBinnenkort start in de gemeente Haren een nieuw beweegproject voor senioren: SMALL. SMALL staat voor “Stimulerings Model voor eenActief Leven door middel van Leefstijlactiviteiten”. De gemeente Haren voert het project uit in de dorpskern Haren West (Tussen Rijksstraatweg en A28).

Programma
De inwoners in de leeftijd van 70 – 85 jaar zullen schriftelijk worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit nieuwe project. Vervolgens belt een medewerker van het project hen op om te peilen of er belangstelling is voor deelname.
Iedereen die zich aanmeldt, neemt onder deskundige begeleiding deel aan een fittest. Daarna volgt een beweeg- en leefstijlprogramma van acht weken. Hierin worden in groepsverband vier verschillende beweegactiviteiten aangeboden.

In het project staat het ontwikkelen van een meer actieve leefstijl centraal waarbij begeleiding op maat wordt geboden. Hierbij vinden er zowel telefonisch als ook in groepsverbandbegeleidingsgesprekken plaats. Het doel van deze begeleidingsgesprekken is het voortzetten en behouden van de nieuwe actieve leefstijl.

De projectpartners Gemeente Haren, Stichting Torion en Huis voor de Sport Groningen en de Stichting GALM beogen dat de deelnemende senioren (weer) plezier krijgen in het bewegen en daardoor in het dagelijkse leven meer gaan bewegen.

Het project is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Stichting GALM coördineert en evalueert de uitvoering van SMALL. SMALL is speciaal bedoeld voor mensen in de leeftijd van 60 jaar en ouder die onvoldoende bewegen. Het project biedt senioren de gelegenheid om samen met leeftijdsgenoten meer te gaan bewegen. Om te bereiken dat de deelnemers een meer actieve leefstijl ontwikkelen, krijgen zij persoonlijke begeleiding en wordt er gebruik gemaakt van een stappenteller.

Vragen
Hareners die in dit project geïnteresseerd zijn en graag mee willen doen maar niet tot de doelgroep horen (woonachtig buiten Haren West en ouder dan 85 of jioder dan 70) vragen wij te reageren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van Stichting Torion, Natasja Steenbergen, n.steenbergen@torion.nl, 050-5344173.