Werken bij Torion

Stichting Torion is een lokale welzijnsorganisatie die ondersteuning biedt aan alle inwoners van Haren die voor kortere of langere tijd belemmering ervaren in hun maatschappelijke deelname.
Met twaalf beroepskrachten, tien docenten en ruim 200 vrijwilligers bestrijkt de organisatie vrijwel alle sociaal domeinen en biedt zij: informatie, advies en ondersteuning, vroegsignalering, hulpverlening, voorzieningen, casemanagement en bemoeizorg.


Op dit moment heeft Stichting Torion geen vacature, onderstaande vacature is inmiddels vervuld:

Jongerenwerker

Torion zoekt per direct een Jongerenwerker voor 20 uur per week met extra taakveld Opbouwwerk (4 uur per week)

Meer informatie over deze functie