Laatste middag ‘Belastingspreekuur in de bibliotheek’

Belasting - foto bij promotieVrijdagmiddag  20 april zit tussen 14.00 uur en 17.00 uur Judith Brekhof, Sociaal Werker van Torion in de bibliotheek van Haren voor hulp bij uw online belastingaangifte. Deze vrijdag is de laatste keer dat dit in de bibliotheek wordt aangeboden.

Vergeet niet uw ID, BSN en DigiD van uzelf en eventuele kinderen of partner mee te nemen . Verder heeft u nodig: het jaaroverzicht van bank en inkomen en een overzicht van ziektekosten en giften.

Karin Orsel. Nieuwe medewerkster Torion stelt zich voor

Karin Orsel (1987) is sinds begin april in dienst van Stichting Torion. Zij gaat onder andere het Maatjesproject, de Telefooncirkel en de lotgenotengroep Mantelzorg begeleiden. Karin blijkt het druk te hebben, want naast haar werk voor Torion blijkt ze nog een opleiding te volgen. En dan is er nog haar zoon.

Karin Orsel Foto Marco in 't Veldt

De reis naar haar nieuwe werk in Haren duurt voor Karin een half uurtje, met verkeersdrukte vaak wat langer. Orsel woont namelijk in Stadskanaal. Ze werd weliswaar in de stad geboren, maar Karin groeide op in dit zuidelijke puntje van de Groningse Veenkoloniën. “Op termijn zou ik wel willen verhuizen naar de stad, maar woonruimte is niet zo gemakkelijk te vinden, en Stadskanaal is ook een leuke woonplek.”

Studie en werk voor Torion

Naast haar werk voor Torion is Karin druk aan de studie. Dat komt zo:

“Ik heb de mbo-opleiding SPW gedaan. Tijdens de stage daar werd me meteen een baan aangeboden. Ze hadden er met spoed iemand nodig, en dat was een te mooi aanbod om af te slaan. Het was toen meteen al mijn ambitie om ook verder te studeren, maar daar kreeg ik het gewoon te druk voor. Wel heb ik me toen binnen die baan verder ontwikkeld en ik ben in mijn werk flink gegroeid. Daarnaast werd ik voorzitter van de ondernemingsraad, wat ook een tijdvretertje was, maar wel een zeer leerzame ervaring. Vorig jaar was het echter toch zo ver dat ik weer wilde gaan studeren. Dat werd nu de nieuwe opleiding Social Work, op HBO- niveau. Dat is een soort combinatie tussen de vroegere opleidingen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, en SPH. Wie ons werk kent, weet dat er veel veranderd is. De participatiesamenleving vraagt om een andere opleiding, en daarom kwam er vanuit het werkveld de vraag of er een nieuwe opleiding kon komen die daar beter op aansluit. Dat is Social Work geworden.”

Toen ze een half jaar met haar nieuwe deeltijdopleiding bezig was, besloot Karin eens te solliciteren: “Ja, dat was een verrassing voor me, want ik werd meteen aangenomen.” En dus werkt Karin vanaf nu 16 uur per week voor Torion.

Thomas

Er is niet alleen werk en opleiding, want thuis zit ook nog iemand die de nodige aandacht nodig heeft: “Ja, ik ben een alleenstaande moeder. Mijn zoon is inmiddels tweeënhalf jaar en ik neem het grootste deel van de zorg voor hem op mij. Hoewel het soms erg pittig is, een peuter met een eigen willetje combineren met werk en studie, vind ik moeder zijn het mooiste wat er is en zou ik geen moment willen missen. Daarnaast heb ik gelukkig veel lieve mensen om me heen waar ik op kan terugvallen”.

De nieuwste theorie

En zo heeft Torion een nieuwe werknemer die niet alleen de nodige werk- en levenservaring meebrengt, maar ook de nieuwste theorie die ze op haar opleiding leert. Is er veel veranderd?

“Deze opleiding is natuurlijk helemaal nieuw ontwikkelt en anders opgezet, dat zegt al wat. Op deze bachelor- opleiding Social Work ontwikkel je jouw professionele sociale vaardigheden. Je leert mensen te ondersteunen in hun sociaal functioneren, als het even kan in en met hun eigen omgeving. Je krijgt te maken met maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken zoals armoede, kwetsbare mensen in kwetsbare wijken, verslaving en (huiselijk) geweld. Ook kun je aan de slag met vraagstukken in de samenleving, met buurtopbouw en met wijkontwikkeling. Het verschil met de vroegere opleidingen is vooral de invoering van welzijn nieuwe stijl, een beweging die erop gericht is de kracht van welzijn beter te benutten. WNS kent acht bakens (kenmerken) die richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector.
De opleiding sluit erg op de praktijk, je schrijft bijvoorbeeld verslagen waarin je de net geleerde theorie toepast op dingen die je in je werk meemaakt. Je leert bijvoorbeeld psychologie, sociologie en ethiek, en maakt dan in je verslag meteen een koppeling hoe je die toepast in je werk.”

Karins eerste indruk van Torion is gelukkig erg goed. “Het is een professionele organisatie met een mooie visie op welzijn. De mensen hier zijn vriendelijk, behulpzaam, en open; er hangt een goede sfeer. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop een positieve bijdrage te leveren”.

Op zoek naar een nieuw bestuurslid (onbezoldigd)

DSC02878

Voor het toezichthoudend bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen, de prestaties van de organisatie en het naleven van wet- en regelgeving zoeken wij iemand die maatschappelijk betrokken is met expertise op het gebied van het Sociaal Domein. meer informatie vindt u onder het ‘kopje’ bestuur van deze pagina.

 

 

 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Don ten Brink, directeur (050-534 41 73) of met Tjardo Louwe, voorzitter bestuur (06-517 16 069, na 18.00 uur).

U kunt reageren tot 19 april 2018, gericht aan het bestuur Torion. E-mailadres: d.tenbrink@torion.nl

x

Aanmelden voor de Fittest voor 60+

2016 fittestHoe fit bent u? Doe de test!

Fittest voor 60+ ers in Noordlaren, Onnen, Glimmen en Haren

  • Laat uw fitheid meten met de fittest ontwikkeld door de RUG
  • Bekijk de mogelijkheden om op eigen niveau te sporten en bewegen bij u in de buurt
  • Ontvang  advies over voeding en diëtetiek
  • Gun u zelf een massage

Datum:        zaterdag 7 april 2018

Tijd:            10.00-14:00

Locatie:       Dorpshuis de Hoeksteen, Lageweg 65 Noordlaren

Entree:          €4,-

 

Aanmelden kan tot 4 april 2018 bij Torion: 050-534 41 73

Of n.steenbergen@torion.nl of info@torion.nl

Burendag steunt Duofiets

2018 duofiets

“Hij gaat best hard!”  Op de duofiets zitten  Gerard Uilenberg en Alida van de Riet. Namens de organisatie van Burendag 2017, heeft Gerard vandaag de opbrengst  van de rommelmarkt overhandigd aan Alida, medewerkster van de Zonnehof.  

De nationale burendag  werd vorig jaar op  23 september gevierd door NOVO aan de Torenlaan  en buurtbewoners. Ruim 20 vrijwilligers waren hierbij betrokken.  Op de burendag  was er binnen en buiten van alles te doen. Spelletjes, knutselen, buurtquiz en nog veel meer. Er was ook  een rommelmarkt.  De opbrengst hiervan gaat altijd naar een goed doel.  In 2017 was dat de Duofiets van Stichting Torion.

De Duofiets staat gestald bij de Zonnehof. Hij wordt regelmatig door bewoners en bezoekers  gebruikt. Mensen buiten de Zonnehof kunnen hem  huren voor €4,- per dagdeel en €7,- voor een hele dag. Voorwaarden en meer  informatie hierover kunt u terecht bij Stichting Torion, www.torion.nl, 050-534 41 73.

 

 

Jongerenwerker nu ook Intermediair Jeugdcultuur en JeugdSport fonds

marlon kuiperNaast onze medewerkers van Vluchtelingenwerk is nu ook Marlon Kuiper, Jongerenwerk, aangemeld als Intermediair voor het JeugdCultuur en JeugdSport fonds.

Het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging of niet op les kunnen voor bijvoorbeeld dans, toneel en muziek maken.

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds helpen deze kinderen. Zij bieden kinderen tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging of kunstinstelling, sport- cultuurkansen. Voor deze kinderen wordt de contributie of het lesgeld betaald, rechtstreeks aan de sportclub of culturele instelling.

 

 

Hulp bij online belastingaangifte in de bibliotheek

Belasting - foto bij promotie

Er is een landelijk initiatief van bibliotheken om dit jaar ondersteuning te bieden bij de belastingaangifte, zo ook in Haren. Hierin werkt de bieb samen met Torion en Humanitas. Inwoners van de gemeente kunnen langskomen op spreekuren in de bieb, voor vragen over hun belastingaangifte, of hulp bij het daadwerkelijk doen van de aangifte.

Het eerste spreekuur is vrijdag 16 maart, de andere data zijn: donderdag 29 maart, woensdag 11 april en donderdag 19 april, allen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Vrijdag 20 april van 14.00 tot 17.00 uur.

Vergeet niet mee te nemen: geldig legitimatiebewijs; BSN (sofinummer) van uzelf en eventuele partner en kinderen, DigiD (ook van uw partner), jaaroverzicht van bank en inkomen en een overzicht van ziektekosten en giften.

Meer informatie vindt u in de bibliotheek of via de klantenservice tel. 088-506 1900 of www.biblionetgroningen.nl/belastinghulp

 

 

 

Mantelzorgers spreken zich uit

16thchapelIn een enquête onder mantelzorgers in de gemeente Haren vroeg Torion naar wat zij nodig hebben om hun taken als mantelzorger zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en vol te kunnen houden zonder dat dit ten koste gaat van hun eigen welzijn.

De bijeenkomsten met lotgenoten worden als waardevol ervaren. Enkele uitspraken:

Ik leer veel van het uitwisselen van ervaringen en de vragen die gesteld worden door andere mantelzorgers. Ook leer ik veel van de sprekers die uitgenodigd worden om een onderwerp te bespreken. Ik hoop dat de bijeenkomsten doorgaan.”

“Mantelzorgers hebben goede tips voor elkaar.”

Het bijwonen van bijeenkomsten met sprekers is leuk en leerzaam.”

Daarnaast gaven de respondenten ook enkele suggesties voor de mantelzorgbijeenkomsten, zoals:

  • Thema over bepaalde ziekten bespreken door een deskundige
  • Informatie over WMO beleid/voorzieningen
  • Praktische tips voor bijvoorbeeld iemand in- en uit bed tillen
  • Overbelasting van de mantelzorger
  • Respijtmogelijkheden
  • Huisvestingsoplossingen

Conclusie:

De mantelzorgbijeenkomst wordt als waardevol ervaren door de mantelzorgers. Het onderlinge contact met uitwisseling van ervaringen en met name de uitwisseling van informatie onderling en door specialisten geeft deze bijeenkomst zijn bestaansrecht. Dit betekent dat Torion ook in de komende tijd de mantelzorgbijeenkomsten zal voortzetten .

Aanmelden voor gratis cursus “Psychisch fitter” kan nog steeds

2017 't Nije CruysIn 6 bijeenkomsten, vanaf 14 februari (uitgestelde startdatum), wordt in ’t Nije Cruys de cursus “Wordt psychisch fitter” gegeven. Wilt u beter leren omgaan met stress, de energie krijgen om weer meer te ondernemen, of gewoon lekkerder in uw vel komen? Monique Wijffels, Lentis Preventie verzorgt deze gratis cursus op 6 woensdagmiddagen van 13 tot 15 uur. Aanmelden via Torion m.wilting@torion.nl of (050) 5344173